Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 44 (K44)

Tin hoạt động
Thứ tư, 28/10/2015, 08:27
Màu chữ Cỡ chữ
Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 44 (K44)
Quang cảnh buổi lễ khai giảng

   Đến dự lễ khai giảng có: đồng chí Phan Tấn Tài, TUV, Hiệu trưởng nhà trường; Thạc Sĩ Nguyễn Việt Dũng, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu Trưởng nhà trường, Thầy Đinh Công Đức, Phó Hiệu trưởng nhà trường; các đồng chí Trưởng, Phó khoa, phòng, giảng viên trực tiếp giảng dạy và 55 học viên của lớp.

   Khai giảng lớp học ThS. Nguyễn Việt Dũng, Phó Hiệu trưởng, phát biểu mục đích của khoá học này là nhằm trang bị cho học viên những kiến thức lý luận về chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam; Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị; Nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước; Đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam; Các lĩnh vực của đời sống xã hội; Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng; Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân và tình hình, nhiệm vụ của địa phương…Thông qua việc học tập nhằm nâng cao kiến thức, xây dựng và củng cố thế giới quan phương pháp khoa học nêu cao năng lực tổng kết thực tiễn, xây dựng niềm tin vào con đường cách mạng do Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
    Đồng chí đề nghị: đối với học viên, do đặc thù công việc học viên vừa làm vừa học, để đảm bảo thời gian lên lớp và chất lượng nghiên cứu, học tập, các học viên cần xác định động cơ, thái độ học tập đúng đắn; khắc phục mọi khó khăn, sắp xếp công việc hợp lý, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế của lớp học, bố trí công việc hợp lý, giành nhiều thời gian cho việc nghiên cứu tài liệu, đảm bảo cho việc học tập đạt kết quả cao; gắn lý luận với thực tiễn, học đi đôi với hành, vận dụng có hiệu quả kiến thức được trang bị vào việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Đối với các đồng chí giảng viên phải không ngừng cập nhật kiến thức, gắn lý luận với thực tiễn, đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng phát huy tính chủ động, sáng tạo của học viên, nâng cao chất lượng bài giảng, đảm bảo phù hợp, hấp dẫn cho học viên. Đối với chủ nhiệm lớp cần quản lý lớp học theo đúng quy chế, quy định về quản lý học viên của nhà trường. Đối với lớp học phải quyết tâm, nỗ lực trong học tập, rèn luyện, xây dựng tập thể lớp đoàn kết, hoàn thành khóa học để sau khi tốt nghiệp có thể vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn công tác../.

CÔNG ĐỨC

Số lượt xem: 89

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 3823965 Fax: 0781. 3829654