Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị – hành chính hệ không tập trung khóa 81 (K81).

Tin hoạt động
Thứ năm, 05/03/2020, 10:24
Màu chữ Cỡ chữ
Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị – hành chính hệ không tập trung khóa 81 (K81).

 

Đến dự lễ khai giảng có: ThS Võ Văn Lực – Phó Hiệu trưởng Thường trực Trường; ThS Dương Văn Thạnh – Phó Hiệu trưởng Trường; đại diện giảng viên các khoa, phòng của Trường và 59 học viên lớp K81 là cán bộ đương chức và dự nguồn ở cơ sở, các phòng, ban và tương đương trong hệ thống chính trị của tỉnh.

       Lớp học thực hiện theo Chương trình Trung cấp LLCT – HC do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ban hành với các nội dung: Những vấn đề cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Hệ thống chính trị, nhà nước và pháp luật XHCN; Kỹ năng lãnh đạo, quản lý; Nghiệp vụ công tác Mặt trận, đoàn thể; Tình hình nhiệm vụ địa phương.

      Trong Chương trình khóa học, học viên phải đi nghiên cứu thực tế viết thu hoạch; cuối khóa thi tốt nghiệp hoặc viết khóa luận tốt nghiệp nếu đủ điều kiện theo quy định.

       Thay mặt BGH, Phó Hiệu trưởng ThS Dương Văn Thạnh phát biểu khai giảng lớp học, nhấn mạnh sự cần thiết và tầm quan trọng việc đào tạo lý luận chính trị – hành chính cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đương chức và dự nguồn, là nội dung quan trọng trong công tác cán bộ của Đảng. Trong điều kiện hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng hiện nay, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải có đạo đức cách mạng, trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng hoạt động thực tiễn đảm bảo hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

                                                                                                                  Minh Thương

Số lượt xem: 101

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 3823965 Fax: 0781. 3829654