Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Khai giảng lớp Cao cấp Lý luận chính trị, hệ tập trung khóa 64 (A64 - BL).

Tin hoạt động
Thứ năm, 30/08/2018, 09:17
Màu chữ Cỡ chữ
Khai giảng lớp Cao cấp Lý luận chính trị, hệ tập trung khóa 64 (A64 - BL).

           

        Đến dự buổi lễ có: TS Nguyễn Thành Hưng – Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV; Lê Thanh Hùng – Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; ThS Dương Văn Thạnh – Phó Hiệu trưởng cùng 50 học viên lớp Cao cấp Lý luận chính trị khóa 64.

         Phát biểu khai giảng, TS Nguyễn Thành Hưng – Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV khẳng định việc đào tạo, bồi dưỡng là nội dung quan trọng trong công tác cán bộ của Đảng. Đặc biệt là trong điều kiện hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng hiện nay, đòi hỏi đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, trình độ lý luận và kỹ năng hoạt động thực tiễn, đảm bảo thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Trong bối cảnh đó, việc học tập và nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước là yêu cầu cấp thiết, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu do Đại hội XII của Đảng; đẩy mạnh công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng; phòng ngừa, khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

TS Nguyễn Thành Hưng tin tưởng các đồng chí học viên lớp cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung khóa 64 (A64 - BL) đoàn kết xây dựng tập thể lớp kỷ cương, thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy chế; chủ động sáng tạo trong nghiên cứu, học tập và rèn luyện để đạt kết quả cao nhất./. 

Nguyễn Hoàng Thành

Số lượt xem: 55

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 3823965 Fax: 0781. 3829654