Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Khai giảng lớp Cao cấp Lý luận chính trị, hệ không tập trung khóa 64 (B64 - BL)

Tin hoạt động
Thứ ba, 25/09/2018, 08:24
Màu chữ Cỡ chữ
Khai giảng lớp Cao cấp Lý luận chính trị, hệ không tập trung khóa 64 (B64 - BL)

          Đến dự buổi lễ có: TS, NGƯT Huỳnh Thanh Quang – Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV; TS Lê Xuân Tạo – Trưởng Ban quản lý - Đào tạo, Học viện Chính trị khu vực IV; Lê Thanh Hùng – UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lâm Thị Sang – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; TS, GVCC Trần Quốc Nông – TUV, Hiệu trưởng Trường Chính trị Châu Văn Đặng cùng 88 học viên lớp Cao cấp Lý luận chính trị B64.

         Phát biểu khai giảng, TS, NGƯT Huỳnh Thanh Quang – Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV khẳng định: việc đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị là nội dung quan trọng trong công tác cán bộ của Đảng. Đặc biệt trong điều kiện hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng hiện nay, đòi hỏi đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ, đảm bảo hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Vì vậy, việc học tập và nghiên cứu lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các kỹ năng hoạt động thực tiễn là yêu cầu cấp thiết, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đề ra; tiếp tục công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng thật  sự trong sạch, vững mạnh.

         TS, NGƯT Huỳnh Thanh Quang tin tưởng các đồng chí học viên lớp Cao cấp Lý luận chính trị hệ không tập trung (B64 - BL) xây dựng tập thể đoàn kết, thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy chế của Học viện và các quy định của Trường Chính trị Châu Văn Đặng trong quá trình học tập; tích cực, chủ động sáng tạo trong nghiên cứu, học tập để lớp học đạt kết quả cao nhất./. 

                                                                           Thanh Tân

Số lượt xem: 45

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 3823965 Fax: 0781. 3829654