Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kết quả đạt được và bài học kinh nghiệm trong phong trào thi đua yêu nước

Tin tổng hợp
Thứ sáu, 28/08/2020, 13:35
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả đạt được và bài học kinh nghiệm trong phong trào thi đua yêu nước

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến công tác thi đua, khen thưởng. Người từng nói: “Thi đua khen thưởng là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới.

 Thi đua yêu nước phải được tiến hành thường xuyên, liên tục hàng ngày”. Thực tế cho thấy, thành quả xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của cách mạng Việt Nam từ trước đến nay luôn gắn liền với việc thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua ái quốc. Hiện nay, bên cạnh những thuận lợi thì có không ít những khó khăn, phức tạp thì công tác thi đua, khen thưởng càng có vị trí đặc biệt quan trọng và cần thiết.

Những kết quả đạt được trong phong trào thi đua yêu nước

Về công tác quản lý điều hành: với chức trách là Trưởng Khoa, Trưởng Phòng, bản thân luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng ủy, Ban Giám hiệu giao; tạo được sự đoàn kết thống nhất trong tập thể khoa, phòng. Kết quả 5 năm liền tập thể khoa, phòng được Hiệu trưởng Trường Chính trị tặng giấy khen và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen.

Về công tác tham mưu: tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu về công tác đảng, công tác cán bộ, chuyên môn và những công việc có liên quan đến hoạt động chung của Trường. Phối hợp chặt chẽ với các phòng, khoa trong việc thực hiện nhiệm vụ chung của Trường.

Về công tác giảng dạy: giảng dạy phần I.1 - Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, là: 1.360 giờ.(1) Giảng bài phần IV - Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội, là: 160 giờ.(2) Giảng bài phần V.1 - Một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở, là: 136 giờ.(3) Giảng bài phần V.2 - Nghiệp vụ công tác Đảng ở sơ sở, là: 152 giờ.(4) Giảng bài phần V.3 - Nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân ở sơ sở, là: 224 giờ.(5) Giảng bài lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên, là: 224 giờ.(6) Giảng bài lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính, là: 60 giờ.(7) Giảng bài lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối tượng 4 cho các huyện, thị, thành phố trong tỉnh, là: 28 giờ.(8) Báo cáo bồi dưỡng kiến thức về dân tộc, tôn giáo cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh mời, là: 10 giờ.(9) Giảng bài do các trường chuyên nghiệp mời, là:1.065 giờ.(10) Hướng khóa luận tốt nghiệp lớp Trung cấp LLCT-HC, tổng số là: 42 khóa luận.(11) Hỏi thi vấn đáp, tổng số là: 231 học viên.(12) Chấm bài kiểm tra, thi hết phần học, tốt nghiệp, tổng số là: 3.052 bài.(13) Chấm tiểu luận chuyên viên, chuyên viên chính, khóa luận lớp Trung cấp LLCT-HC là: 298 quyển.(14) Công tác chủ nhiệm đã hoàn thành tốt 6 lớp.(15)

Về tham gia các phong trào: tham gia thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc lần thứ VI, tổ chức tại Đắk Lắk và được Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tặng bằng khen giảng viên dạy giỏi toàn quốc lần thứ VI, năm 2017. (16) Phong trào thi đấu thể dục, thể thao, tổ chức đón Tết Trung thu cho các cháu thiếu nhi là con em của cán bộ, viên chức Trường; tổ chức lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam, tham gia trực tết do Ban Giám hiệu phân công; Hội thao truyền thống các trường chính trị khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.

Về kết quả khen thưởng: đã đạt được những danh hiệu thi đua như sau: “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2016”.(17) “Chiến sỹ thi đua cơ sở 2017”.(18) “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2018”.(19) “Chiến sỹ thi đua cơ sở 2019”.(20) “Bằng khen Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, năm 2017 và năm 2019”.(21)

Những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phong trào thi đua yêu nước nói trên thì có sự quan tâm tạo điều kiện của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường, sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, khoa. Sự nhận thức sâu sắc về trách nhiệm nêu gương của người đảng viên đối với nhiệm vụ chính trị. Ý thức cầu tiến, học hỏi đồng chí, đồng nghiệp và không ngừng học tập, trau dồi trình độ, kiến thức mọi mặt.

Bài học kinh nghiệm trong phong trào thi đua yêu nước

Quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước cũng như chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên có liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng. Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho cán bộ, viên chức, người lao động trong Trường về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng. Đặc biệt là tổ chức triển khai quán triệt Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị khóa IX về “Về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến” và các văn bản quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại cơ quan, đơn vị.

Nâng cao ý thức trách nhiệm của bản thân đối với công việc của từng cán bộ, viên chức, người lao động. Mỗi cán bộ, viên chức, người lao động cần xác định rõ chức trách của mình để thực hiện đúng vị trí, việc làm. Đồng thời nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm đối với công việc chung của Trường; có như thế thì mọi công việc đều trôi chảy và hiệu quả. Điều quan trọng là phải xác định được chủ đề, mục đích, ý nghĩa, hình thức, nội dung và tiêu chí của phong trào thi đua. Phong trào thi đua phải thiết thực cụ thể thì hiệu quả đạt được càng cao.

Tạo sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ các thành viên trong đơn vị để phát huy sức mạnh tổng hợp. Muốn vậy, đòi hỏi người lãnh đạo, quản lý từng phòng, khoa cần phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần gương mẫu để thật sự là trung tâm đoàn kết, là chất keo kết dính giữa các thành viên.

Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, sơ, tổng kết phong trào thi đua, phát hiện nhân tố mới, cách làm hay để rút kinh nghiệm và nhân rộng. Thực hiện công khai, dân chủ trong bình xét thi đua, tạo mối quan hệ biện chứng giữa thi đua và khen thưởng, để thi đua thực sự là động lực to lớn của cách mạng, là cơ sở thực hiện công tác khen thưởng.

Cán bộ, viên chức, người lao động không ngừng học tập nâng cao trình độ cho bản thân. Học tập là công việc suốt đời của mọi cán bộ, viên chức, người lao động; bởi vì sự vật, hiện tượng luôn luôn vận động, biến đổi và phát triển, xã hội cũng vậy để theo kịp sự vận động biến đổi đó đòi hỏi chúng ta phải thường xuyên học tập trau dồi kiến thức bản thân. Học tập của chúng ta có rất nhiều hình thức như tại trường, học ở những bậc tiền bối, học ở đồng nghiệp, học ở học viên và học ở nhân dân, học qua sách, báo,… có như thế thì cán bộ, đảng viên mới có được lượng tri thức để xử lý tốt công việc cũng như các mối quan hệ trong công tác./.

                                                 

                                                                   ThS Tô Hoàng Hiệp – Trưởng phòng TC, HC, TT, TL

---------

(1) Giảng dạy phần I.1 - Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin - lớp trung cấp LLCT-HC hệ đào tạo tập trung từ khóa 17 đến khóa 33 và Quân sự địa phương là: 19 lớp với tổng số: 380 giờ; lớp trung cấp LLCT-HC hệ không tập trung từ khóa 36 đến khóa 84 là: 18 lớp với tổng số: 960 giờ; lớp trung cấp LLCT-HC hệ tại chức 01 lớp với tổng số: 20 giờ.

(2) Giảng bài phần IV - Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội - lớp trung cấp LLCT-HC hệ đào tạo tập trung từ khóa 17 đến khóa 24 và Quân sự địa phương là: 09 lớp với tổng số: 36 giờ; lớp trung cấp LLCT-HC hệ không tập trung từ khóa 36 đến khóa 59 là: 23 lớp với tổng số: 104 giờ; lớp trung cấp LLCT-HC hệ tại chức 01 lớp với tổng số: 20 giờ.

(3) Giảng bài phần V.1 - Một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở - lớp trung cấp LLCT-HC hệ đào tạo tập trung  từ khóa 17 đến khóa 24 và Quân sự địa phương là: 08 lớp với tổng số: 36 giờ; lớp trung cấp LLCT-HC hệ không tập trung từ khóa 36 đến khóa 52 là: 17 lớp với tổng số: 100 giờ.

(4) Giảng bài phần V.2 - Nghiệp vụ công tác Đảng ở sơ sở - lớp trung cấp LLCT-HC hệ đào tạo tập trung từ khóa 17 đến khóa 28 và Quân sự địa phương là: 12 lớp với tổng số: 48 giờ; lớp trung cấp LLCT-HC hệ không tập trung từ khóa 36 đến khóa 59 là: 23 lớp với tổng số: 104 giờ.

(5) Giảng bài phần V.3 - Nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân ở sơ sở - lớp trung cấp LLCT-HC hệ đào tạo tập trung từ khóa 17 đến khóa 31 và Quân sự địa phương là:15 lớp với tổng số: 60 giờ; lớp trung cấp LLCT-HC hệ không tập trung từ khóa 36 đến khóa 77 là: 41 lớp với tổng số: 164 giờ.

(6) Giảng bài lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên từ khóa 36 đến 50 là 14 lớp x 16 giờ/1 lớp với tổng số là 224 giờ.

(7) Giảng bài lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính từ khóa 5 đến khóa 9 là: 5 lớp với tổng số: 60 giờ.

(8) Giảng bài lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối tượng 4 cho các huyện, thị, thành phố trong tỉnh là: 7 lớp với tổng số: 28 giờ.

(9) Báo cáo bồi dưỡng kiến thức về dân tộc, tôn giáo cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh mời 02 lớp x 04 giờ/1 lớp là: 10 giờ.

(10) Giảng bài do các trường chuyên nghiệp mời, Trường Đại học Bạc Liêu, Đại học Trà Vinh, Đại học Y Hà Nội, Đại học Y Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu, Trường Trung cấp Văn hóa Bạc Liêu, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu, Trung tâm Giáo dục thường xuyên Bạc Liêu; tổng cộng là: 28 lớp với tổng số: 1.065 giờ.

(11) Hướng khóa luận tốt nghiệp lớp Trung cấp LLCT-HC hệ đào tạo tập trung từ khóa 17 đến khóa 31 và Quân sự địa phương là: 17 lớp và lớp Trung cấp LLCT-HC hệ không tập trung từ khóa 36 đến khóa 77 là: 42 lớp.

(12) Hỏi thi vấn đáp phần I.1 - Những vấn đề  cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, lớp Trung cấp LLCT-HC hệ đào tạo tập trung khóa 33 là: 11 học viên; Phần V.2 - Nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở lớp Trung cấp LLCT-HC hệ đào tạo tập trung từ khóa 17 đến khóa 27 là: 110 học viên; Phần V.3 - Nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân ở cơ sở lớp Trung cấp LLCT-HC hệ đào tạo tập trung từ khóa17 đến khóa 27 là: 110 học viên; tổng số: 231 học viên.

(13) Chấm bài kiểm tra, thi tổng số là: 3.052 bài.

(14) Chấm tiểu luận lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính là: 180 tiểu luận; chấm khóa luận tốt nghiệp lớp Trung cấp LLCT-HC, tổng số là: 118 khóa luận.

(15) Được sự phân công của Ban Giám hiệu tôi đã hoàn thành tốt công tác chủ nhiệm lớp Cao cấp chính trị do Học viện Chính trị khu vực IV mở tại Bạc Liêu khóa 29 - BL29; B51; lớp hoàn chỉnh Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung khóa 53 và khóa 74; lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khóa 69; lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối tượng 4 do Học viện chính trị khu vực IV mở tại Bạc Liêu, khóa 2.

(16) Tham gia thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc lần thứ VI, tổ chức tại Đắk Lắk và được Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tặng bằng khen giảng viên dạy giỏi toàn quốc lần thứ VI, năm 2017.

(17) Danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2016”. Quyết định số 423/QĐ ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu.

(18) Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở 2017”. Quyết định số 48/QĐ ngày 12 tháng 01 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu.

(19) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2018. Quyết định số 536/QĐ-HĐXDSKKN,GP ngày 27/12/2018 của Hội đồng xét duyệt sáng kiến, giải pháp cấp cơ sở.

(20) Chiến sỹ thi đua cơ sở 2019.  Số: 492/QĐ-TCT ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Trường Chính trị Châu Văn Đặng.

(21) “Bằng khen Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, năm 2017”. Quyết định số 2093, ngày 17 tháng 11 năm 2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu và Quyết định số 690, ngày 21 tháng 4 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu.

Số lượt xem: 390

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 3823965 Fax: 0781. 3829654