Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Hội thảo khoa học: Nâng cao chất lượng đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính ở trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu hiện nay.

Tin hoạt động
Thứ ba, 28/05/2019, 15:28
Màu chữ Cỡ chữ
Hội thảo khoa học: Nâng cao chất lượng đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính ở trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu hiện nay.

  

  

TS, GVCC Trần Quốc Nông – Hiệu trưởng Trường phát biểu tại Hội thảo

Dự và chủ trì Hội thảo có: TS, GVCC Trần Quốc Nông – Hiệu trưởng Trường; ThS Võ Văn Lực – Phó Hiệu trưởng Thường trực; ThS Dương Văn Thạnh – Phó Hiệu trưởng; thầy, cô giáo là giảng viên các khoa, phòng trực thuộc Trường.

Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính ở trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu hiện nay” đã nhận được 9 bài tham luận của các giảng viên các khoa, phòng của Trường: Ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy Lịch sử Đảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị – hành chính;  Nâng cao chất lượng giảng dạy phần học Nhà nước pháp luật và quản lý hành chính nhà nước; Công tác Tổ chức – Hành chính – Quản trị với việc nâng cao chất lượng đào tạo Trung cấp Lý luận chính trị – hành chính; Đảm bảo việc phụ vụ tài tiệu, giáo trình cho giảng viên và học viên trong quá trình dạy – học… Các bài tham luận được chuẩn bị khá công phu, chi tiết ở nhiều góc độ khác nhau trong các khâu giảng dạy, thảo luận, đánh giá kết quả, phục vụ….nhằm nâng cao chất lượng đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính ở Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu hiện nay.

Hội thảo khoa học cấp cơ sở ở Trường là hoạt động thường xuyên theo kế hoạch hằng năm có ý nghĩa quan trọng đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học, nhằm làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn tìm ra những phương pháp, cách thức nâng cao chất lượng đào tạo, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Trường.

Kết luận Hội thảo, TS, GVCC Trần Quốc Nông – Hiệu trưởng Trường khẳng định: hầu hết các bài tham luận đều tập trung nghiên cứu chuyên sâu xoay quanh chủ đề của Hội thảo; phân tích làm rõ nội dung nhằm đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính ở Trường. Các tác giả tham luận đã trình bày trao đổi nội dung thẳng thắn, ngắn gọn, xúc tích trên tinh thần xây dựng; đảm bảo tính đảng, tính khoa học, Hội thảo đã đạt yêu cầu đề ra. Sau Hội thảo, các tác giả tiếp tục chắc lọc hoàn chỉnh tham luận để biên tập Kỷ yếu, kết luận nội dung Hội thảo khoa học./.

                                                                                        Huỳnh Thanh Tân

Số lượt xem: 80

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 3823965 Fax: 0781. 3829654