Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Tin hoạt động
Thứ năm, 08/09/2016, 15:09
Màu chữ Cỡ chữ
Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
Quang cảnh buổi hội nghị

  Hội nghị đã được nghe Báo cáo viên giới thiệu những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 – 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020.

 Hội nghị triển khai học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nhằm định hướng tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên, giúp cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung, quan điểm trong các văn kiện Đại hội XII của Đảng, tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ. Sau Hội nghị, mỗi cán bộ, đảng viên, viên chức tiếp tục tự nghiên cứu, học tập để nắm chắc hơn các nội dung của Nghị quyết và cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ đã nêu trong Nghị quyết vào thực tiễn công tác của cá nhân, đơn vị; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2015 – 2020

KIM TIẾNG - VPĐU

Số lượt xem: 64

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 3823965 Fax: 0781. 3829654