Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Tin hoạt động
Thứ sáu, 17/01/2020, 14:11
Màu chữ Cỡ chữ
Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

 

Đồng chí Trần Quốc Nông – TUV, Hiệu trưởng  phát biểu tại Hội nghị 

 

Năm 2019, Đảng bộ Trường đã làm tốt công tác tư tưởng chính trị, tích cực triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tiếp tục tập trung triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, xây dựng Đảng bộ đơn vị đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, đổi mới và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Cụ thể, năm 2019, Đảng bộ Trường đã chủ động triển khai học tập, quán triệt sâu sắc các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương; tổ chức tốt việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm tạo sự chuyển biến về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, tác phong, lối sống, góp phần nâng cao hiệu quả công tác của cán bộ, đảng viên.

Trong năm 2019, Đảng bộ Trường đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt các công việc theo chức năng, nhiệm vụ; kịp thời việc tổng hợp tình hình, xử lý thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành của Ban Giám hiệu; tham mưu tổ chức, triển khai các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm.

Thực hiện Quy định Quy định số 09-QĐi/TW ngày 13/11/2018 của Ban Bí thư TW Đảng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Quyết định số 2308-QĐ/TU ngày 17/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Trường Chính Châu Văn Đặng, Đảng bộ Trường đã kiện toàn tổ chức bộ máy, thành lập mới và chỉ định cấp ủy các chi bộ trực thuộc theo cơ cấu, tổ chức để phát huy hiệu quả hoạt động của Đảng ủy và các chi bộ trực thuộc. Vai trò lãnh đạo toàn diện của tổ chức đảng được khẳng định, đoàn kết nội bộ được đảm bảo.

Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng cán bộ, đảng viên, người lao động; tổ chức các hội nghị để kịp thời học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, tạo sự chuyển biến về tư tưởng, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng.

Tham gia đóng góp ý kiến tại tại Hội nghị, các đồng chí đều nhất trí tán đồng với nội dung của Báo cáo tổng kết công tác đảng năm 2019 của Đảng bộ Trường; khẳng định những thành tích trong Đảng bộ thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát thường xuyên quyết tâm chính trị cao của Đảng ủy Trường, trong đó có sự đóng góp quan trọng của từng đảng viên trong Đảng bộ.

 

Hội nghị cũng nhất trí các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ Trường trong năm 2020 là năm đặc biệt có ý nghĩa quan trọng, Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng, 75 năm thành lập Nước, 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Phát biểu kết luận Hội nghị đồng chí Trần Quốc Nông – TUV, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường nhấn mạnh: Trong năm 2020, Đảng bộ Trường cần tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết của Đảng bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức cơ sở đảng, vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng. Đặc biệt Đảng ủy chú trong tổ chức lãnh đạo chuẩn bị tiến hành đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 và tổ chức Đại hội Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp tục chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Trường Chính trị Châu Văn Đặng./.

  

Trao tặng khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đảng năm 2019

 

 Trao tặng khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đảng năm 2019

 

                                                                                            Thanh Tân

Số lượt xem: 118

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 3823965 Fax: 0781. 3829654