Xây dựng môi trường văn hóa ở Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu hướng tới trường chính trị chuẩn Hội nghị sơ kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” Những kết quả đạt được trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở của tỉnh Bạc Liêu Một số kinh nghiệm tổ chức thi vấn đáp phần I.1: “Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin” ở Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu Một số vấn đề cần lưu ý trong giảng dạy lý luận chính trị nhằm đáp ứng yêu cầu của việc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề ở Chi bộ Khoa Xây dựng Đảng, Trường Chính trị Châu Văn Đặng Những thành tựu đạt được trong xây dựng nông thôn mới; nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu ở tỉnh Bạc Liêu trong thời gian qua Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu Kinh nghiệm trong giảng dạy phần học “Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin” ở Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu Xây dựng Đoàn thực sự vững mạnh, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng trong giai đoạn hiện nay.
Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Hội nghị điển hình tiên tiến Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu lần thứ II (2020 – 2025)

Tin hoạt động
Thứ ba, 21/07/2020, 23:19
Màu chữ Cỡ chữ
Hội nghị điển hình tiên tiến Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu lần thứ II (2020 – 2025)

 

Trong giai đoạn 2015 - 2020, công tác thi đua được Ban Giám hiệu Trường Chính trị Châu Văn Đặng quan tâm và triển khai sâu rộng trong toàn thể cán bộ, giảng viên, viên chức Trường; các phong trào thi đua được phát động và duy trì thường xuyên, nội dung thi đua hướng vào thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Cụ thể, trong 5 năm qua, Trường Chính trị Châu Văn Đặng đã tổ chức quản lý, đào tạo, bồi dưỡng và phục vụ được 134 lớp với tổng số 10.631 học viên; thực hiện được 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, biên soạn tập bài giảng tình hình nhiệm vụ Bạc Liêu, xuất bản được 10 quyển “Thông tin lý luận và thực tiễn”, tham gia 2 cuộc Hội thảo cấp tỉnh, 1 cuộc hội thảo cấp huyện và tổ chức được 6 cuộc Hội thảo chuyên đề cấp trường.

Từ các phong trào thi đua trên, kết quả 5 năm qua, Trường đã có 1 cá nhân được nhận Huân chương lao động hạng Nhì; 1 cá nhân được nhận Bằng khen Thủ tướng Chính phủ; 2 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; 15 tập thể, 32 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu do lập được thành tích xuất sắc trong các mặt công tác. Bên cạnh đó, hàng năm Hiệu trưởng Trường còn khen tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, lao động tiên tiến cho các cá nhân và tập thể, trong đó đảm bảo tỷ lệ người lao động trực tiếp không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý được khen thưởng theo quy định.

Đồng chí Trần Quốc Nông - TUV, Hiệu trưởng Trường tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến

Tại Hội nghị đại biểu còn được nghe báo cáo tham luận của đại diện các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong phòng trào thi đua giai đoạn 2015 – 2020 chia sẽ những giải pháp, kinh nghiệm để đạt được kết quả trong thi đua trên các mặt công tác. Dịp này, Hiệu trưởng Trường còn tặng 19 giấy khen cho 5 tập thể và 14 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua và 2 cá nhân được đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bạc Liêu lần thứ V (2020 – 2025).

Đồng chí Trần Quốc Nông - TUV, Hiệu trưởng Trường phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Đồng chí Trần Quốc Nông, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà các tập thể và cá nhân đạt được trong thời gian qua; đồng thời đề nghị, trong thời gian tới, với tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Phát triển” từng bộ phận phòng, khoa phát huy đoàn kết nội bộ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí công tác thi đua khen thưởng và tích cực thực hiện các phong trào thi đua của Trung ương, của tỉnh và của Trường phát động; xây dựng kế hoạch, xác định nội dung, chỉ tiêu, biện pháp thi đua cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị; thường xuyên kiểm tra, phát hiện, biểu dương kịp thời và nhân rộng các điển hình tiên tiến./.

 

Bùi Thị Kim Tiếng – Phó Trưởng phòng TC, HC, TT,TL

Số lượt xem: 225

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 3823965 Fax: 0781. 3829654