Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Học tập tự phê bình theo Bác qua mẫu truyện “Những khuyết điểm kể trên là lỗi tại tôi”

Tin tổng hợp
Thứ sáu, 17/07/2020, 08:07
Màu chữ Cỡ chữ
Học tập tự phê bình theo Bác qua mẫu truyện “Những khuyết điểm kể trên là lỗi tại tôi”

 Do đó, mỗi cán bộ, đảng viên phải xem tự phê bình và phê bình như mỗi ngày soi gương, rửa mặt, để làm cho sạch sẽ cơ thể; mỗi cán bộ, đảng viên luôn luôn tự kiểm điểm, tự phê bình những lời mình nói, những việc mình đã làm, để phát triển điều hay của mình, sửa đổi khuyết điểm của mình. Đồng thời phải hoan nghênh người khác phê bình mình. Theo Người, tự phê bình và phê bình là công cụ quan trọng nhất để xây dựng, củng cố sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Đoàn kết trong Đảng là đoàn kết thống nhất từ trong tư duy, nhận thức, lý tưởng đến hành động cách mạng hàng ngày.

Tự phê bình là thật thà công khai nhận trước mặt mọi người những ưu, khuyết điểm của bản thân mình nhằm mục đích để phát huy ưu điểm và sửa chữa, khắc phục khuyết điểm. Có nghĩa là, người tự phê bình vừa thực hiện chức năng tự giáo dục, vừa là bài học thực tiễn cho mọi người.

          Vào đầu năm 1946, khi chỉ mới giành chính quyền được vài tháng, trên cương vị Chủ tịch nước, Bác Hồ đã có bức thư tự phê bình hết sức cảm động gửi đồng bào cả nước. Mở đầu bản tự phê bình, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Vì yêu mến tôi và tin cậy tôi mà đồng bào đã giao vận mệnh nước nhà cho tôi gánh vác. Phận sự tôi như một người cầm lái phải chèo chống thế nào để đưa chiếc thuyền Tổ quốc vượt khỏi những cơn sóng gió mà an toàn đi đến bờ bến hạnh phúc cho nhân dân”. “Chỉ vì tôi tài hèn sức mọn cho nên chưa làm được đầy đủ những sự mong muốn của đồng bào”.

Sau đó, Bác đã nêu lên một số việc đã làm được trong mấy tháng qua của chính quyền non trẻ, đó là: “Xây dựng nền độc lập nước nhà, lãnh đạo cuộc kháng chiến miền Nam, ra sức kêu gọi tăng gia sản xuất và tìm mọi cách cứu nạn đói ở miền Bắc, tổ chức Tổng tuyển cử đầu tiên ở nước ta, chuẩn bị thành lập Quốc hội”.

Trong hoàn cảnh thế nước “Ngàn cân treo sợi tóc”, thực sự đó là những thành tích vĩ đại nói lên sự lãnh đạo vô cùng sáng suốt và công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với toàn dân tộc. Thế nhưng, Bác vẫn khiêm tốn tự phê bình trước đồng bào cả nước, Người viết tiếp:Ngoài những việc đó, Chính phủ do tôi đứng đầu chưa làm được việc gì đáng kể cho nhân dân. Tuy các chiến sĩ ta rất oanh liệt, song kháng chiến chưa thắng lợi. Tuy những người trong ban hành chánh làm việc tốt và thanh liêm, song cái tệ tham ô, nhũng lạm chưa quét sạch… Tuy Chính phủ ra sức sửa sang, song nhiều nơi chính trị vẫn chưa vào lề lối... Có thể đổ cho rằng, những khuyết điểm đó vì thời gian còn ngắn ngủi, vì nước ta còn mới, hoặc vì lẽ này, lẽ khác… Nhưng không, tôi phải nói thật: Những sự thành công là nhờ đồng bào cố gắng. Những khuyết điểm kể trên là lỗi tại tôi”.

Cuối bản “tự phê bình”, Bác Hồ thân yêu của chúng ta viết: “Tôi mong đồng bào ra sức giúp tôi sửa chữa những khuyết điểm đó bằng nhiều cách, trước hết là bằng cách thi hành cho đúng và triệt để những mệnh lệnh của Chính phủ”.

Qua mẫu truyện trên, chúng ta thấy vấn đề tự phê bình và dám nhận lỗi, dám chịu trách nhiệm của một người đứng đầu Chính phủ trước quốc dân đồng bào cho thấy, Người tấm gương thực hành tự phê bình và phê bình mẫu mực. Việc thực hiện tự phê bình và phê bình của Chủ tịch Hồ Chí Minh tinh gọn, đầy đủ, rõ ràng, chân thực, trong sáng, thành khẩn nhận lỗi và ý chí quyết tâm khắc phục khuyết điểm.

Lời tự phê bình bắt đầu bằng tấm lòng thành đối với “đồng bào yêu quí”. Trách nhiệm cá nhân được xác định, ưu điểm được nêu một cách khái quát, khuyết điểm được dành nhiều dung lượng hơn, phân tích kỹ nhưng cũng rất cô đọng.

Và trước khuyết điểm được nêu rõ, Chủ tịch Hồ Chí Minh thẳng thắn nhận trách nhiệm về mình: “Sự thành công là nhờ đồng bào cố gắng, những khuyết điểm kể trên là do lỗi tại tôi”. Và ở Hồ Chí Minh, đó là thái độ chân thành và ý chí quyết tâm khắc phục, sửa chữa khuyết điểm. Biểu hiện cụ thể là Người mong đồng bào ra sức giúp mình sửa chữa những khuyết điểm đó.

Từ mẫu truyện trên, có thể đưa ra một số giải pháp cơ bản để mỗi bản thân cán bộ, đảng viên thực hiện tốt hơn nữa việc tự phê bình trong công tác của mình trong thời gian tới như sau:

          Thứ nhất, từng cán bộ, đảng viên chúng ta phải nhận rõ trách nhiệm của mình trước Đảng, trước Nhân dân. Tức là phải ra sức, phấn đấu làm tốt nhiệm vụ được giao, dù công việc đó là lớn hay nhỏ.

Thứ hai, chúng ta phải có lòng dũng cảm, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Nhất là dũng cảm nhận khuyết điểm, hạn chế; dám nhận trách nhiệm khi mình có sai sót, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Tránh tình trạng nói ưu điểm của mình thì nhiều, còn hạn chế, khuyết điểm thì nói ít hoặc giấu giếm đi. Hoặc là những ưu điểm của tập thể thì cho là công đóng góp của mình, còn hạn chế thì đổ lỗi cho tập thể hoặc do điều kiện khách quan.

Thứ ba, chúng ta phải có thái độ chân thành và ý chí quyết tâm khắc phục, sửa chữa khuyết điểm. Cán bộ, đảng viên nếu có hạn chế, khuyết điểm thì phải có kế hoạch và quyết tâm sửa chữa rõ ràng. Đây là cách tốt nhất để khắc phục sửa chữa hạn chế, khuyết điểm; sẽ tạo được niềm tin và uy tín đối với tổ chức và mọi người xung quanh.

Hiện nay, chúng ta đang triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa" trong nội bộ, trong đó việc tự phê bình và phê bình là một nội dung rất quan trọng và đang trở thành một đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn và sâu sắc. Qua câu truyện, trong mỗi chúng ta sẽ có những suy nghĩ và kế hoạch riêng về vấn đề này để trong thời gian tới có thái độ chân thành, cởi mở và tích cực hơn đối với việc tự phê bình của bản thân, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị mình đang công tác. Đặc biệt là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII sẽ đạt được những kết quả tích cực, nhằm xây dựng Đảng ta thật trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của Nhân dân như Bác Hồ hằng mong muốn./.

 

                                                      ThS Nguyễn Văn Lạc - Phó Trưởng phòng QLĐT&NCKH

Số lượt xem: 125

Tin đã đưa
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 3823965 Fax: 0781. 3829654