Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Học tập tấm gương nêu cao tinh thần trách nhiệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Một trong những giải pháp hữu hiệu thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng

Tin tổng hợp
Thứ sáu, 24/04/2020, 16:08
Màu chữ Cỡ chữ
Học tập tấm gương nêu cao tinh thần trách nhiệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Một trong những giải pháp hữu hiệu thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng

 Nghị quyết cũng đã chỉ ra nguyên nhân sâu xa, chủ yếu của tình trạng suy thoái ở một bộ phận cán bộ, đảng viên là do bản thân những cán bộ, đảng viên đó thiếu tu dưỡng rèn luyện, lập trường tư tưởng không vững vàng, hoang mang, dao động trước những tác động từ bên ngoài, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, hẹp hòi bị cám dỗ bởi các lợi ích vật chất, không làm tròn trách nhiệm, bổn phận của mình trước Đảng, trước dân…

            Vì vậy, có thể thấy rằng hơn lúc nào hết để ngăn chặn những nguy cơ trên, cần đẩy mạnh học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm. Tinh thần trách nhiệm được chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ:

            Thứ nhất: Phải tích cực, tự giác thực hiện nhiệm vụ được giao. Khi được Đảng, chính phủ hoặc cấp trên giao cho việc gì bất kỳ to hay nhỏ, khó hay dễ cũng phải đem hết sức mình ra làm cho đến nơi đến chốn, vượt qua mọi khó khăn gian khổ làm cho thành công. Trong thực hiện nhiệm vụ được giao phải “có gan phụ trách”, dám nghĩ, dám làm, chủ động sáng tạo để có kết quả cao nhất. Phải làm tròn trách nhiệm một cách tự giác, theo lương tâm, lương tri, làm theo nhu cầu nội tâm cá nhân, không cẩu thả, không đánh trống bỏ dùi, gặp sao làm vậy.

            Thứ hai: Ý thức đúng đắn về trách nhiệm của mình trên mọi cương vị, vị trí công tác. Hồ Chí Minh quan niệm nghề nào cũng vinh quang và việc gì cũng phải cố gắng chuyên tâm, không chủ quan đại khái.

            Thứ ba: Nắm vững chính sách và thực hiện đường lối quần chúng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: Đảng và chính phủ đề ra chính sách, cán bộ phải nghiên cứu, hiểu rõ, thấm nhuần chính sách ấy. Theo chính sách ấy mà điều tra, nghiên cứu, nắm chắc hoàn cảnh thiết thực của đơn vị mình, địa phương mình. Rồi đặt kế hoạch rõ ràng, tỉ mỉ, thiết thực, để giải thích, tuyên truyền, cổ động quần chúng, làm cho mọi người hiểu rõ và ủng hộ chính sách của Đảng và chính phủ như là của họ, rồi thi đua thực hiện đầy đủ chính sách ấy. Như thế là làm tròn nhiệm vụ. Cùng với chịu khó giải thích, tuyên truyền cán bộ còn phải bàn bạc mọi vấn đề với quần chúng, hỏi han ý kiến, gom góp sáng kiến của quần chúng. Lãnh đạo quần chúng và hoan nghênh quần chúng phê bình để cán bộ hoàn thiện hơn, thực hiện tốt hơn trách nhiệm của mình đối với Đảng, với chính phủ, với nhân dân.

            Theo Hồ Chí Minh, trái ngược với tinh thần trách nhiệm là bệnh quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan, hấp tấp, tự tư tự lợi. Trong đó, Bác đặc biệt lưu ý bệnh quan liêu. Người xác định đây là nguy cơ của Đảng cầm quyền. Bởi quan liêu là xa rời thực tế, xa rời quần chúng nhân dân, xa rời mục tiêu lý tưởng của Đảng. Và quan liêu cũng chính là nguyên nhân của nhiều căn bệnh tai hại khác. Quan liêu dẫn tới chủ quan, mệnh lệnh, hấp tấp, khi gặp khó khăn thì dễ dao động, ngã nghiêng. Bệnh quan liêu chỉ đưa đến một kết quả là hỏng việc “thành thử có mắt mà không thấy suốt, có tai mà không nghe thấu, có chế độ mà không giữ đúng, có kỷ luật mà không nắm vững”. Kết quả là những người xấu, những cán bộ kém tha hồ tham ô, lãng phí.

            Có thể thấy tinh thần trách nhiệm mà chủ tịch Hồ Chí Minh đề ra và yêu cầu cán bộ, đảng viên phải nêu cao là một biện pháp quan trọng để mọi người tự ý thức và thực hiện tốt nhiệm vụ của mình đối với Đảng, với đất nước với dân tộc. Bản thân Bác là một minh chứng. Dù ở bất cứ cương vị nào, từ là một người dân mất nước cho đến khi trở thành lãnh tụ, Hồ Chí Minh đều nêu cao trách nhiệm của mình. Năm 1911, với tinh thần trách nhiệm của một người dân mất nước, Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước với một hoài bão, khát vọng giành lại nền độc lập cho Tổ quốc, dân tộc và Người đã nỗ lực tìm kiếm để xác định đúng đắn con đường cho cách mạng Việt Nam. Đến khi giành được độc lập trở thành người đứng đầu Đảng và Nhà nước, Hồ Chí Minh đã tự xác định cho mình trách nhiệm của người công dân nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và trách nhiệm nặng nề của người lãnh đạo cao nhất. Là người công dân, Bác xác định phải cùng với Đảng, với dân bảo vệ nền độc lập dân tộc mới giành được. Là người đứng đầu, Người xác định là phải làm cho “nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ nêu cao trách nhiệm của mình đối với mục tiêu nhiệm vụ phía trước, mà Người luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình trước mọi công việc. Như chúng ta đã biết, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, có lúc Đảng cũng phạm phải sai lầm, khuyết điểm. Trước khuyết điểm, Hồ Chí Minh đã không né tránh, Bác luôn đối diện sự thật, dám chịu trách nhiệm của mình, thay mặt Đảng, Nhà nước xin lỗi nhân dân.

Học tập Bác, mỗi cán bộ, đảng viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm theo tấm gương của Bác. Mỗi cá nhân phải tự nhận thấy trách nhiệm của mình trong thực hiện mục tiêu của đất nước. Nêu cao tinh thần trách nhiệm sẽ làm cho chủ nghĩa cá nhân – thứ giặc nội xâm nguy hiểm ở mỗi con người tự triệt tiêu, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng.

 

                                                             ThS. Trương Thị Phúc - Trưởng khoa Xây dựng Đảng

Số lượt xem: 67

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 3823965 Fax: 0781. 3829654