Bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khoá 16 (CVC16) Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới Sáng ngày 28 tháng 11 năm 2022, Trường Chính trị Châu Văn Đặng tổ chức Lễ Khai giảng Lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy quản lý (đối tượng 4) tỉnh Bạc Liêu năm 2022 - lớp thứ nhất Sáng ngày 21 tháng 11 năm 2022, Trường Chính trị Châu Văn Đặng tổ chức Lễ Khai giảng Lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý (đối tượng 4) tỉnh Bạc Liêu năm 2022 - lớp thứ tư Sáng ngày 07 tháng 11 năm 2022, Trường Chính trị Châu Văn Đặng tổ chức Lễ Khai giảng Lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý (đối tượng 4) tỉnh Bạc Liêu năm 2022 - lớp thứ ba Bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 61 (CV61) Hội thảo khoa học "Tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong đào tạo Trung cấp lý luận chính trị" do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khóa 17 (CVC17-SNV) Sáng ngày 31 tháng 10 năm 2022, Trường Chính trị Châu Văn Đặng tổ chức Lễ Khai giảng Lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý (đối tượng 4) tỉnh Bạc Liêu năm 2022 - lớp thứ hai Khai giảng Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 64 (CV64 - SNV)
Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Hội thảo khoa học "Tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong đào tạo Trung cấp lý luận chính trị" do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức

Tin tức|Tin tức sự kiện|Tin hoạt động
Thứ tư, 02/11/2022, 16:00
Màu chữ Cỡ chữ
Hội thảo khoa học "Tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong đào tạo Trung cấp lý luận chính trị" do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức

        Nhằm đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học, cung cấp luận cứ cho việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhằm làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn và các phương pháp, cách thức tích hợp nội dung Nghị quyết số 35-NQ/TW vào chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị hiện nay.

        Sáng ngày 01 tháng 11 năm 2022, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học "Tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong đào tạo Trung cấp lý luận chính trị".

Quan cảnh Hội nghị trực tuyến

        Hội thảo được tổ chức trực tiếp tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và kết nối trực tuyến đến điểm cầu của các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong cả nước. Tham dự Hội thảo tại điểm cầu Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu gồm có: ThS. Dương Văn Thạnh - Bí thư Đảng ủy, Hiệu Trưởng trường cùng với cán bộ, viên chức trường.

          Hội thảo có 57 tham luận, trong đó trường Chính trị Châu Văn Đặng có 02 tham luận. Tại Hội thảo, đồng chí Dương Văn Thạnh phát biểu ý kiến làm rõ tầm quan trọng của việc tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong đào tạo Trung cấp lý luận chính trị. Trong thời điểm hiện nay, nếu thờ ơ với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch thì có thể xem đó là những nguy cơ dẫn dến tự chuyển biến, tự chuyển hóa. Một giảng viên chính trị tâm huyết với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch có thể tạo ra một đội ngũ đông đảo những chiến sĩ trên mặt trận này. Bên cạnh đó, giúp học viên có được phương pháp luận để nhận diện, đánh giá và giải quyết vấn đề nảy sinh trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị, địa phương./.

Số lượt xem: 86

Lê Ánh Ngọc – Giảng viên Khoa Lý luận cơ sở

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 3823965 Fax: 0781. 3829654