Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023

Tin tức|Tin tức sự kiện|Tin hoạt động
Thứ năm, 05/01/2023, 15:42
Màu chữ Cỡ chữ
Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023

Sáng ngày 05 tháng 01 năm 2023, Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023.

Quan cảnh buổi Hội Nghị

Năm 2022, Trường từng bước tổ chức thực hiện các nội dung Đề án số 04-ĐA/TU, ngày 09/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng Trường Chính trị Châu Văn Đặng đạt chuẩn. Mặc dù đầu năm còn ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, để thực hiện đúng tiến độ kế hoạch đào tạo năm 2022, Ban Giám hiệu đã chỉ đạo đội ngũ cán bộ, viên chức từng bước khắc phục những khó khăn trong điều kiện bình thường mới, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được Tỉnh ủy giao.

Trong năm 2022, Trường đã thực hiện tốt việc quản lý, đào tạo, bồi dưỡng các lớp năm 2021 chuyển sang và tổ chức khai giảng mới các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch được duyệt, với tổng số là 42 lớp với 4.927 học viên. Cụ thể như sau:

Tổng số lớp khai giảng mới trong năm 2022 là 32 lớp với 4.343 học viên. Trong đó:

Hệ đào tạo Trung cấp lý luận chính trị: 03 lớp với 162 học viên, so với chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2022 là 3/3 lớp, đạt 100%.

Hệ Bồi dưỡng 29 lớp với 4.181 học viên, gồm: Bồi dưỡng ngạch chuyên viên 08 lớp với 696 học viên (trong đó, phối hợp với Sở Nội vụ và các huyện trong tỉnh mở 6 lớp với 543 học viên); Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính 04 lớp với 324 học viên (trong đó, phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh mở 2 lớp với 177 học viên); Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện ban thường vụ huyện ủy, thị ủy, thành ủy và tương đương quản lý, trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương thuộc sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh (đối tượng 4) 07 lớp với 1.234 học viên; phối hợp với Học viện Chính trị khu vực IV mở 02 lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2022 (đối tượng 3) với 267 học viên; phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức 7 lớp Bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã với 1.545 đại biểu; 1 lớp Bồi dưỡng chức danh chủ tịch, phó chủ tịch HĐND-UBND cấp xã với 115 học viên. So với chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2022 là 29/11 lớp, vượt 163,6%.

Hiệu trưởng Trường trao Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho cá nhân có thành tích cao năm 2022

Hiệu trưởng trao giấy khen cho các tập thể có thành tích cao năm 2022

Phó Hiệu trưởng trao Danh hiệu  Chiến sĩ thi đua cơ sở cho các cá nhân năm 2022

Hiệu trưởng trao Danh hiệu Lao động tiên tiến cho các cá nhân năm 2022

        Trong giảng dạy, đội ngũ giảng viên luôn chú trọng nâng cao chất lượng bài giảng. Nội dung bài giảng đảm bảo những kiến thức cơ bản, kiến thức mới, gắn kết giữa lý luận với thực tiễn, đặc biệt là thực tiễn địa phương. Phương pháp giảng dạy từng bước được đổi mới, hầu hết các giảng viên đều vận dụng linh hoạt các phương pháp giảng dạy và kết hợp sử dụng phương tiện giảng dạy hiện đại./.

Số lượt xem: 45

Mã Chí Tính – Phó Trưởng phòng TC, HC, TT, TL

Tin đã đưa
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 3823965 Fax: 0781. 3829654