Xây dựng môi trường văn hóa ở Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu hướng tới trường chính trị chuẩn Hội nghị sơ kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” Những kết quả đạt được trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở của tỉnh Bạc Liêu Một số kinh nghiệm tổ chức thi vấn đáp phần I.1: “Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin” ở Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu Một số vấn đề cần lưu ý trong giảng dạy lý luận chính trị nhằm đáp ứng yêu cầu của việc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề ở Chi bộ Khoa Xây dựng Đảng, Trường Chính trị Châu Văn Đặng Những thành tựu đạt được trong xây dựng nông thôn mới; nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu ở tỉnh Bạc Liêu trong thời gian qua Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu Kinh nghiệm trong giảng dạy phần học “Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin” ở Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu Xây dựng Đoàn thực sự vững mạnh, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng trong giai đoạn hiện nay.
Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Hội nghị sơ kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”

Tin tức|Tin tức sự kiện|Tin hoạt động
Thứ hai, 24/05/2021, 08:08
Màu chữ Cỡ chữ
Hội nghị sơ kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”

Thực hiện Công văn số 312-CV/ĐUK ngày 14 tháng 5 năm 2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, về việc sơ kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

 

Quang cảnh buổi Hội nghị

          Chiều ngày 21 tháng 5 năm 2021, Đảng ủy Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Chủ trì Hội nghị có đồng chí: Võ Văn Lực – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường; đồng chí: Dương Văn Thạnh – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường; đồng chí: Trương Thị Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ tham dự.

Báo cáo sơ kết đã nêu rõ: Sau khi tổ chức triển khai, quán triệt toàn văn Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và các văn bản của tỉnh, của cấp ủy cấp trên đến từng cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động và học viên lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tập trung tại Trường, Đảng ủy Trường đã xây dựng Kế hoạch số 100-KH/ĐUTCT, ngày 29/3/2017, thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Đồng thời hàng năm hướng dẫn cán bộ, đảng viên của Trường đăng ký cam kết bằng văn bản việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để rèn luyện phấn đấu. Qua công tác kiểm tra, giám sát tất cả cán bộ, đảng viên, viên chức đơn vị đều thực hiện nghiêm túc bản cam kết, có ý thức trong việc rèn luyện và giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; nội bộ đoàn kết thống nhất, lập trường tư tưởng kiên định vững vàng, tinh thần trách nhiệm ngày càng được nâng lên, hiệu quả công việc ngày càng thiết thực, từng bước thiết lập kỷ cương, nhằm đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng tại đơn vị ngày càng vững mạnh.

Tại Hội nghị, đại diện các chi bộ trực thuộc đã có bài phát biểu tham luận làm rõ hơn những kết quả đạt được; chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp thực hiện Nghị Quyết trong thời gian tới.

Đồng chí Võ Văn Lực - TUV, Bí thư Đảng ủy phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Võ Văn Lực – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khẳng định: việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII ở Đảng bộ Trường Chính trị Châu Văn Đặng đã đạt được những kết quả quan trọng; làm chuyển biến nhận thức của cấp ủy, cán bộ, đảng viên; từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, nêu cao ý thức trách nhiệm, đoàn kết thống nhất trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ chính trị. Đồng thời đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Đảng ủy Trường tiếp tục quán triệt, triển khai và phát huy những kết quả đã đạt được, thực hiện tốt hơn nữa nội dung của Nghị quyết này nhằm nâng cao trách nhiệm “tự soi, tự sửa” của mỗi cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm những vi phạm nếu có; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII./.

Số lượt xem: 78

Kim Tiếng - ĐUV, Phó Trưởng phòng TC, HC, TT, TL

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 3823965 Fax: 0781. 3829654