Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Quý I năm 2023

Tin tức|Tin tức sự kiện|Tin hoạt động
Thứ sáu, 31/03/2023, 16:00
Màu chữ Cỡ chữ
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Quý I năm 2023

Thực hiện Hướng dẫn số 65-HD/BTGTU ngày 11/7/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bạc Liêu về chủ đề học tập Bác năm 2022 “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức: Chủ động, sáng tạo, trách nhiệm; nói đi đôi với làm; chống tư tưởng trông chờ, ỷ lại”;

Thực hiện Hướng dẫn số 05-HD/ĐUK, ngày 19/02/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về “Quy trình, nội dung sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ và tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ”;

        Đảng ủy Trường Chính trị Châu Văn Đặng tổ chức sinh hoạt chuyên đề Quý I năm 2023 Giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về chủ động, sáng tạo, trách nhiệm; nói đi đôi với làm; chống tư tưởng trông chờ, ỷ lại.

          Dự buổi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Quý I năm 2023, gồm có: Đồng chí: Dương Văn Thạnh – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường; Đồng chí: Lê Quốc Khởi – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Trường.

         TS Lê Quốc Khởi - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng Trường điều hành buổi sinh hoạt

            Tại buổi sinh hoạt học tập, toàn thể đảng viên, viên chức và người lao động của Trường nghe Đồng chí: Phan Lê Hồng Xuân Nguyệt – đảng viên Chi bộ khoa Xây dựng Đảng trình bày nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về chủ động, sáng tạo, trách nhiệm; nói đi đôi với làm; chống tư tưởng trông chờ, ỷ lại. Giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về chủ động, sáng tạo, trách nhiệm; nói đi đôi với làm; chống tư tưởng trông chờ, ỷ lại. Chi bộ khoa Xây dựng Đảng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về chủ động, sáng tạo, trách nhiệm; nói đi đôi với làm; chống tư tưởng trông chờ, ỷ lại.

       

           Đảng viên Khoa Xây dựng Đảng  trình bày nội dung của buổi sinh hoạt Quý I/2023

            Có 7 tham luận của chi bộ ở các khoa, phòng trao đổi, cảm nhận về chủ đề học tập Bác, đóng góp làm sáng tỏ thêm nội hàm của chủ đề, đề ra các giải pháp thiết thực để thực hiện có hiệu quả ở cơ quan đơn vị, đặc biệt là việc liên hệ cụ thể của từng đảng viên trong học tập và làm theo Bác gắn với chủ đề sinh hoạt.

           Đây là hoạt động chính trị hằng tháng, hằng quý của đảng viên và người lao động ở các chi bộ, Đảng ủy Trường Chính trị Châu Văn Đặng./

Số lượt xem: 282

Mã Chí Tính – đảng viên Chi bộ Phòng TC, HC, TT, TL

Tin đã đưa
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 3823965 Fax: 0781. 3829654