Khai giảng Lớp Bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương khóa 01/2023 Khoa Lý luận cơ sở đi nghiên cứu thực tế tại xã Vĩnh Trạch Đông Phấn đấu xây dựng Trường Chính trị Châu Văn Đặng đạt chuẩn mức 1 Sáng ngày 20 tháng 02 năm 2023, Trường Chính trị Châu Văn Đặng tổ chức Lễ khai giảng Lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy quản lý (đối tượng 4) tỉnh Bạc Liêu năm 2022 - Lớp thứ bảy ngày 13 tháng 02 năm 2023, Trường Chính trị Châu Văn Đặng tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy quản lý (đối tượng 4) tỉnh Bạc Liêu năm 2022 - Lớp thứ sáu Giá trị lịch sử và sự trường tồn của các kỳ Đại hội Đảng Giá trị lịch sử và sự trường tồn của các kỳ Đại hội Đảng Trường Chính trị Châu Văn Đặng: Tiên phong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Sáng ngày 06 tháng 02 năm 2023, Trường Chính trị Châu Văn Đặng tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy quản lý (đối tượng 4) tỉnh Bạc Liêu năm 2022 - Lớp thứ năm Bản yêu sách tám điểm gửi Hội nghị Quốc tế hòa bình Versailes. Bút hiệu Nguyễn Ái Quốc ra đời.
Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Giáo trình học tập của lớp Quản lý Nhà nước- Ngạch chuyên viên

Tài liệu học tập
Thứ sáu, 12/06/2020, 23:48
Màu chữ Cỡ chữ
Giáo trình học tập của lớp Quản lý Nhà nước- Ngạch chuyên viên

1- Quản lý Nhà nước & Pháp luật

2- Nhà nước Hành chính & Công nghệ Hành chính

3- Quản lý Nhà nước đối với ngành, lĩnh vực

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1- Thế giới thế kỷ XXI & Chủ nghĩa xã hội

2- Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng nền Văn hóa Việt Nam

3- Cuộc đời chúng tôi- Tiểu sử Các Mác & PHRIDDRICH ĂNGGHEN

4- Những khía cạnh triết học trong tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt ở Đồng bằng Bắc    bộ hiện nay

5- Thịnh vượng chung kinh tế học cho hành tinh đông đúc

6- Tâm lý người Việt Nam đi vào Công nghiệp hóa- Hiện đại hóa những điều cần khắc phục

7- Chủ nghĩa xã hội là gì? Xây dựng chủ nghĩa xã hội như thế nào?

8- Một số kinh nghiệm của Đảng Cộng Sản Việt Nam trong quá trình Lãnh đạo sự nghiệp đổi mới.

Số lượt xem: 1776

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 3823965 Fax: 0781. 3829654