Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Giáo trình học tập của lớp Quản lý Nhà nước- Ngạch chuyên viên

Tài liệu học tập
Thứ sáu, 12/06/2020, 23:48
Màu chữ Cỡ chữ
Giáo trình học tập của lớp Quản lý Nhà nước- Ngạch chuyên viên

1- Quản lý Nhà nước & Pháp luật

2- Nhà nước Hành chính & Công nghệ Hành chính

3- Quản lý Nhà nước đối với ngành, lĩnh vực

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1- Thế giới thế kỷ XXI & Chủ nghĩa xã hội

2- Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng nền Văn hóa Việt Nam

3- Cuộc đời chúng tôi- Tiểu sử Các Mác & PHRIDDRICH ĂNGGHEN

4- Những khía cạnh triết học trong tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt ở Đồng bằng Bắc    bộ hiện nay

5- Thịnh vượng chung kinh tế học cho hành tinh đông đúc

6- Tâm lý người Việt Nam đi vào Công nghiệp hóa- Hiện đại hóa những điều cần khắc phục

7- Chủ nghĩa xã hội là gì? Xây dựng chủ nghĩa xã hội như thế nào?

8- Một số kinh nghiệm của Đảng Cộng Sản Việt Nam trong quá trình Lãnh đạo sự nghiệp đổi mới.

Số lượt xem: 1461

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 3823965 Fax: 0781. 3829654