Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Đại hội Chi bộ Phòng Tổ chức, Hành chính, Thông tin, Tư liệu nhiệm kỳ 2020-2022

Tin hoạt động
Thứ bảy, 29/02/2020, 12:00
Màu chữ Cỡ chữ
Đại hội Chi bộ Phòng Tổ chức, Hành chính, Thông tin, Tư liệu nhiệm kỳ 2020-2022

 

  Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Võ Văn Lực – Phó Bí thư Đảng ủy -Phó hiệu trưởng thường trực Trường Chính trị Châu Văn Đặng, cùng có mặt tham dự của các đồng chí đảng viên trong Chi bộ.

Đại hội đã thông qua báo cáo chính trị, nhiệm kỳ 2017 – 2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2020 – 2022.(Ảnh)

 

Trong nhiệm kỳ qua, công tác nắm bắt diễn biến tư tưởng luôn được Chi bộ quan tâm, kịp thời định hướng công tác chính trị, tư tưởng trong đảng viên, viên chức. Chi bộ luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và xác định đây là nội dung then chốt có tính định hướng trong hoạt động lãnh đạo, điều hành. Chi bộ làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và nhận thức đúng đắn về sự lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; quán triệt đến từng đảng viên chấp hành và thực hiện tốt chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nêu cao tinh thần yêu nước, đạo đức cách mạng… Qua đó, đội ngũ đảng viên luôn khẳng định lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng, không có đảng viên nào có những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Chi bộ được đánh giá, xếp loại đạt chi bộ trong sạch vững mạnh, 2 năm liền (2018, 2019) được Bí thư Đảng ủy công nhận và tặng giấy khen “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu. 

Đại hội đã bầu chức danh Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Kết quả, đồng chí Tô Hoàng Hiệp - Trưởng phòng Tổ chức, Hành chính, Thông tin, Tư liệu trúng cử chức danh Bí thư; đồng chí Bùi Thị Kim Tiếng - Phó Trưởng phòng Tổ chức, Hành chính, Thông tin, Tư liệu trúng cử chức danh Phó Bí thư.

 

Đồng chí Võ Văn Lực chụp ảnh lưu niệm với Bí thư và Phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022

 

Chi bộ Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu nhiệm kỳ 2020 – 2022

                                                                Mã Chí Tính

Số lượt xem: 90

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 3823965 Fax: 0781. 3829654