Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Trường Chính trị Châu văn Đặng (nhiệm kỳ 2015 – 2017)

Tin hoạt động
Thứ hai, 27/04/2015, 10:22
Màu chữ Cỡ chữ
Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Trường Chính trị Châu văn Đặng (nhiệm kỳ 2015 – 2017)
Chi bộ ghép phòng Đào tạo với khoa Nhà nước và Pháp luật

   Đại hội Chi bộ (nhiệm kỳ 2015 – 2017) diễn ra trong không khí cả nước thi đua lập thành tích chào mừng 70 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2015); 40 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015); tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

 Đại hội các chi bộ (nhiệm kỳ 2015 – 2017) trực thuộc Đảng ủy Trường Chính trị Châu Văn Đặng gồm 5 Chi bộ: Chi Bộ ghép Phòng Đào tạo với Khoa Nhà nước và Pháp luật; Chi bộ Phòng Tổ chức –Hành chính –Quản trị; Chi bộ Khoa Lý luận Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; Chi bộ Khoa Dân vận; Chi bộ ghép Khoa Xây dựng Đảng với Phòng Nghiên cứu khoa học – Thông tin tư liệu.

Chi bộ Phòng Hành chính-Tổ chức-Quản trị

   Tại đại hội, các chi bộ đã đánh giá những ưu điểm, khuyết điểm và kết quả thực hiện nghị quyết chi bộ; rút ra bài học kinh nghiệm trong thực hiện các chương trình, kế hoạch của chi ủy; chỉ rõ nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm và đề ra biện pháp khắc phục. Trên cơ sở đó, các chi bộ xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và những giải pháp cơ bản của chi bộ (nhiệm kỳ 2015 – 2017); chú trọng xây dựng chi bộ vững mạnh về mọi mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức; củng cố vai trò lãnh đạo của chi ủy, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị phù hợp với chức năng của từng chi bộ.

Chi bộ khoa Dân vận

     Các chi bộ tiến hành bầu chi ủy chi bộ (nhiệm kỳ 2015-2017). Các đồng chí được bầu vào chi ủy là những người tiêu biểu phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng; có trí tuệ và năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là xây dựng chi bộ thực sự trong sạch,vững mạnh; đoàn kết nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị chung của đảng bộ Trường Chính trị Châu Văn Đặng.Các đại hội chi bộ đã kết thúc thành công tốt đẹp.

MINH THƯƠNG

Số lượt xem: 61

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 3823965 Fax: 0781. 3829654