Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Chuẩn mực và ứng xử văn hóa của người giảng viên trường chính trị

Tin tổng hợp
Thứ năm, 26/12/2019, 14:32
Màu chữ Cỡ chữ
Chuẩn mực và ứng xử văn hóa của người giảng viên trường chính trị

 

       Trường chính trị tỉnh có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở, cán bộ, công chức, viên chức ở địa phương về lý luận chính trị - hành chính; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức và chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; kiến thức về một số lĩnh vực khác…Để thực hiện được nhiệm vụ cao cả trên rất cần đến một đội ngũ cán bộ giảng dạy, đội ngũ đó chính là những giảng viên của trường chính trị.

        Giảng viên trường chính trị là một bộ phận quan trọng trong đội ngũ trí thức của tỉnh. Sự đóng góp trí tuệ của đội ngũ này góp phần quan trọng xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển. Thiết thực và cụ thể nhất là việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức cấp cơ sở; cán bộ, công chức lãnh đạo cấp phòng thuộc cấp huyện hoặc sở, ngành cấp tỉnh. Đội ngũ cán bộ có ảnh hưởng, tác động rất lớn đến đời sống chính trị, xã hội. Bác Hồ đã từng căn dặn “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc, huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”. Giảng viên trường chính trị rất vinh dự, tự hào được làm “công việc gốc của Đảng”, nhưng trách nhiệm vô cùng nặng nề đòi hỏi đội ngũ giảng viên phải nắm vững kiến thức chuyên ngành, tổng thể kiến thức về chương trình đào tạo, kết hợp lý luận với tình hình thực tiễn; khi giảng dạy phải bảo đảm tính đảng, tính khoa học các môn khoa lý luận chính trị, người giảng viên phải có phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng, phải tâm huyết với nghề và có kỹ năng sư phạm… Ngoài ra còn thực hiện tốt chuẩn mực và ứng xử văn hóa trong thi nhành nhiệm vụ, trong mối quan hệ với cấp trên, với đồng nghiệp, học viên các lớp và các quan hệ khác trong xã hội.
 
         Từ những nội dung trên, bài viết xin chia sẻ một số suy nghĩ của mình về những yêu cầu cần có đối với một người giảng viên trường chính trị trong xây dựng chuẩn mực và quy tắc ứng xử của người giảng viên.
 
         Trước hết, người giảng viên phải chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ lý luận chính trị để vận dụng vào hoạt động giảng dạy đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; có ý thức tổ chức kỷ luật, nghiêm túc chấp hành sự phân công của lãnh đạo, có ý thức vì tập thể, luôn phấn đấu vì sự nghiệp chung của nhà trường; bảo vệ, gìn giữ và phát huy những truyền thống tốt đẹp của nhà trường.
 
         Thứ hai, tâm huyết với nghề nghiệp, đối xử hòa nhã với học viên và đồng nghiệp, sẵn sàng giúp đỡ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của học viên, đồng nghiệp và cộng đồng; luôn tận tụy với công việc được giao, thực hiện đúng Quy chế của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, quy định và quy tắc ứng xử của nhà trường, công bằng trong giảng dạy, quản lý, đánh giá khách quan, đúng thực chất việc chấp hành quy chế và năng lực học tập của người học, thực hành tiết kiệm, chống bệnh thành tích, chống tham nhũng, lãng phí…
 
         Có thiện chí, sẵn sàng tiếp thu các ý kiến đóng góp, đồng thời luôn chân tình đóng góp ý kiến cho đồng nghiệp, lãnh đạo; thường xuyên tự học, tự rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao đáp ứng yêu cầu ngày càng cao nhiệm vụ giảng dạy trong tình hình mới; phải có tinh thần trách nhiệm giữ gìn và bảo vệ uy tín, phẩm chất, đạo đức nhà giáo, cán bộ viên chức của nhà trường.
Thứ ba, sống có lý tưởng, mục đích, ý chí vượt khó vươn lên, có tinh thần phấn đấu với động cơ trong sáng và tư duy sáng tạo; thực hành liêm, chính, chí công vô tư theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, có lối sống hoà nhập với cộng đồng, phù hợp với bản sắc dân tộc và thích ứng với sự tiến bộ của xã hội; biết ủng hộ, khuyến khích những biểu hiện của lối sống văn minh, tiến bộ và phê phán những biểu hiện của lối sống lạc hậu, ích kỷ. Tác phong làm việc nhanh nhẹn, khẩn trương, khoa học; có thái độ văn minh, lịch sự trong quan hệ xã hội, trong giao tiếp với đồng nghiệp, với học viên; giải quyết công việc khách quan, tận tình, chu đáo; đoàn kết, tương trợ đồng nghiệp cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đấu tranh, ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật và các quy định nghề nghiệp.
Thứ tư, phải nắm vững pháp luật, thông thạo nghiệp vụ, bản lĩnh vững vàng, động cơ trong sáng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của Nhà nước, kỷ luật, kỷ cương của Trường, không đến muộn, về sớm, không nghe trả lời điện thoại, làm việc riêng khi giảng dạy, hội họp; không tự ý rời bỏ vị trí trong khi lên lớp, giờ làm việc và sinh hoạt tập thể; sắp xếp, bài trí bàn, phòng làm việc một cách khoa học, gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ; mang trang sức, mặc trang phục gọn gàng, chỉnh tề phù hợp với môi trường sư phạm, trang phục, trang sức khi thực hiện nhiệm vụ phải giản dị, gọn gàng, lịch sự, phù hợp với nghề dạy học, đi đứng với tư thế chững chạc, ăn nói phải khiêm nhường, từ tốn, không nói quá to gây ồn ào và phát biểu không đúng nơi đúng chỗ cho phép; hết giờ làm việc khi ra về phải kiểm tra, tắt đèn, quạt, khoá, gài các chốt cửa phòng, bảo đảm an toàn cháy nổ tài sản của đơn vị
 
         Thứ năm, cần thể hiện thái độ trung thực, gần gũi, tin cậy và cảm thông để có thể chia sẻ tình cảm với học viên; tôn trọng học viên, lắng nghe các ý kiến, quan tâm đến cảm xúc của học viên; tạo bầu không khí học tập tự giác, cởi mở, khuyến khích học viên chủ động, sáng tạo học tập, tạo cơ hội công bằng đối với tất cả học viên.
 
         Thứ sáu, các chỉ thị, mệnh lệnh, nhiệm vụ được phân công phải chấp hành nghiêm túc, đúng thời gian; thường xuyên báo cáo, phản ánh tình hình thực hiện nhiệm vụ theo đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định; trung thực, thẳng thắn trong báo cáo, đề xuất, tham gia đóng góp ý kiến với cấp trên, bảo vệ uy tín, danh dự cho cấp trên, không được lợi dụng việc góp ý, phê bình hoặc dùng đơn thư nặc danh, mạo danh làm tổn hại uy tín của cấp trên.
 
         Hướng dẫn cấp dưới triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính, việc thực hiện quy chế quy định; gương mẫu cho cấp dưới học tập, noi theo về mọi mặt, nắm vững tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh của cấp dưới; chân thành động viên, chia sẻ khó khăn vướng mắc trong công việc, cuộc sống của cấp dưới, tôn trọng cấp dưới, cởi mở và thân tình; không cửa quyền, hách dịch, quan liêu, trù dập, thành kiến với cấp dưới.
 
         Coi đồng nghiệp như người thân trong gia đình mình, thấu hiểu chia sẻ khó khăn trong công tác và cuộc sống, khiêm tốn, chân thành, tôn trọng sở thích cá nhân, bảo vệ uy tín danh dự của đồng nghiệp, không ghen ghét, đố kỵ, lôi bè kéo cánh, phe nhóm gây mất đoàn kết nội bộ, luôn có thái độ cầu thị, thẳng thắn, chân thành tham gia góp ý trong công việc, cuộc sống, hợp tác, giúp đỡ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 
         Thứ bảy, văn minh lịch sự khi giao tiếp, luôn thể hiện thái độ, cử chỉ, lời nói nhã nhặn khiêm tốn, vui vẻ, bình tĩnh trong mọi tình huống, không to tiếng, hách dịch, không có thái độ cọc cằn.... gây căng thẳng, bức xúc cho người khác và không cung cấp các thông tin nội bộ nhà trường, viên chức cho người khác biết; công tâm, tận tuỵ khi thi hành công vụ, không làm trái quy định để vụ lợi.
 
         Cuối cùng, xin mượn lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh để thay cho lời kết: “Nhiệm vụ giáo dục là rất quan trọng và vẻ vang, nếu không có thầy giáo thì không có giáo dục… không có giáo dục, không có cán bộ, thì không nói gì đến kinh tế, văn hóa” (1) Điều này khẳng định vai trò quan trọng của người giáo viên nói chung và người giảng viên ở trường chính trị nói riêng. Vì vậy, để đáp ứng sự nghiệp cao cả đó, giảng viên trường chính trị muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình đòi hỏi phải vững kiến thức về chuyên môn, có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, có tâm huyết với nghề, có kỹ năng sư phạm… phải thật sự là tấm gương mẫu mực, ứng xử văn hóa và có tinh thần trách nhiệm cao./.
 
                                                                                                                             ThS Trần Văn Khanh
                                                                                                                            Trưởng phòng Đào tạo
 
 
 (1) Hồ Chí Minh, Toàn tập, t.10, tr.345 NXB Chính trị quốc gia, HN 2000.
 

Số lượt xem: 72

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 3823965 Fax: 0781. 3829654