Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Chiến thắng 30/4/1975 – ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại

Tin tổng hợp
Thứ sáu, 28/04/2017, 14:23
Màu chữ Cỡ chữ
Chiến thắng 30/4/1975 – ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta đã trải qua gần 21 năm (1954 – 1975), là cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc dài ngày nhất trong thế kỷ XX, ác liệt nhất, phức tạp nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc. Trải qua hai 21 năm chiến đấu, nhân dân ta đã đánh thắng cuộc chiến tranh xâm lược thực dân mới quy mô lớn nhất, dài ngày nhất, ác liệt và dã man nhất từ sau Chiến tranh thế giới thứ II. Với cuồng vọng nghiền nát lực lượng cách mạng ở miền Nam và "đẩy lùi miền Bắc trở lại thời kỳ đồ đá", đế quốc Mỹ đã tung vào nước ta một đội quân viễn chinh hơn 60 vạn gồm quân Mỹ và quân của năm nước chư hầu của Mỹ làm nòng cốt cho hơn một triệu quân nguỵ; riêng về quân đội Mỹ, chúng đã huy động lúc cao nhất tới 68% bộ binh, 60% lính thuỷ đánh bộ, 32% lực lượng không quân chiến thuật, 50% lực lượng không quân chiến lược. Nếu tính cả số quân đóng ở nước ngoài tham chiến ở Việt Nam thì chúng đã sử dụng hơn 80 vạn quân Mỹ, và trong cả cuộc chiến tranh, chúng đã động viên tới 6 triệu lượt binh sĩ Mỹ, ném xuống đất nước ta 7 triệu 850 nghìn tấn bom và tiêu tốn 352 tỷ đôla. Ngoài ra, đế quốc Mỹ còn dùng những phát minh khoa học, kỹ thuật mới nhất để gây vô vàn tội ác huỷ diệt đối với nhân dân ta.

Ngày nay, 42 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước nhìn lại tính chất và quy mô của cuộc chiến tranh, thấy hết những lực lượng kẻ xâm lược tung ra, những ý đồ quân đội Mỹ tham chiến tại Việt Nam đã thú nhận. Nhớ lại những tình huống cực kỳ phức tạp và éo le nhưng Đảng đã lãnh đạo nhân tộc Việt Nam đưa con thuyền cách mạng đã vượt qua sóng gió, thác ghềnh, chúng ta càng thấy vĩ đại biết bao tầm vóc và ý nghĩa của cuộc chiến đấu chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta!

Đồng bào, chiến sĩ miền Nam luôn là thành đồng của Tổ quốc đánh thắng các chiến lược "chiến tranh đặc biệt", "chiến tranh cục bộ", "Việt Nam hóa chiến tranh" của đế quốc Mỹ.

Đồng bào, chiến sĩ miền Bắc luôn là hậu phương lớn, vững chắc của tiền tuyến lớn miền Nam. Sống, chiến đấu và lao động "vì miền Nam ruột thịt", "tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược giải phóng miền Nam", thống nhất đất nước, chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền Nam đánh đế quốc Mỹ; đồng thời anh dũng kiên cường đánh thắng cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc bằng không quân và hải quân của Mỹ.

Đỉnh cao chiến thắng là cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 qua ba đòn chiến lược: Chiến dịch Tây Nguyên mở đầu bằng trận đột phá đánh chiếm Buôn Ma Thuột, giải phóng Tây Nguyên; Chiến dịch Huế-Đà Nẵng và Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử giải phóng Sài Gòn - Gia Định kết thúc vào ngày 30/4/1975. Sau 55 ngày đêm tiến công thần tốc quân và dân ta đã quét sạch toàn bộ chế độ thực dân kiểu mới của đế quốc Mỹ và tay sai, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, non sông thu về một mối, Bắc - Nam sum họp một nhà.

Đối với đế quốc Mỹ, đây là thất bại lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Nếu thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám và kháng chiến chống thực dân Pháp mở đầu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ, thì thắng lợi của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ chứng minh trước toàn thế giới sự phá sản hoàn toàn của chủ nghĩa thực dân kiểu mới lúc bấy giờ.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ là cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện và lâu dài. Đi đôi với việc tổ chức lực lượng chiến đấu trong cả nước, Đảng hết sức coi trọng việc xây dựng và phát triển lực lượng cách mạng ở miền Nam. Đó là các đảng bộ miền Nam được củng cố, tôi luyện thành những bộ tham mưu dày dạn trên tiền tuyến lớn, khối liên minh công – nông mà Đảng ta đã dày công xây đắp trong cách mạng dân tộc dân chủ; là đội quân chính trị quần chúng và lực lượng vũ trang nhân dân; là Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam do Đảng ta lãnh đạo, mặt trận yêu nước bao gồm các đoàn thể của công nhân, nông dân, thanh niên, phụ nữ, học sinh, trí thức, các tổ chức tôn giáo và đại biểu các dân tộc; là Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam, đã cùng với Mặt trận Dân tộc giải phóng động viên và tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân miền Nam kháng chiến cứu nước; đồng thời tranh thủ ngày càng rộng rãi sự đồng tình và ủng hộ của nhân dân và chính phủ nhiều nước trên thế giới.

Phương pháp cách mạng ở miền Nam, những vấn đề có tính quy luật của chiến tranh cách mạng chống Mỹ, cứu nước là: sử dụng bạo lực cách mạng với hai lực lượng, lực lượng chính trị quần chúng và lực lượng vũ trang nhân dân; tiến hành khởi nghĩa từng phần ở nông thôn và từ khởi nghĩa phát triển thành chiến tranh cách mạng; kết hợp đấu tranh quân sự với đấu tranh chính trị và đấu tranh ngoại giao; kết hợp khởi nghĩa của quần chúng với chiến tranh cách mạng, nổi dậy và tiến công, tiến công và nổi dậy; đánh địch trên cả ba vùng chiến lược: rừng núi, nông thôn đồng bằng và thành thị; đánh địch bằng ba mũi giáp công: quân sự, chính trị, binh vận; kết hợp ba thứ quân, kết hợp chiến tranh du kích với chiến tranh chính quy, kết hợp đánh lớn, đánh vừa, đánh nhỏ; thực hiện làm chủ để tiêu diệt địch, tiêu diệt địch để làm chủ; nắm vững phương châm chiến lược đánh lâu dài, đồng thời biết tạo thời cơ và nắm vững thời cơ mở những trận tiến công chiến lược làm thay đổi cục diện chiến tranh, tiến lên thực hiện tổng tiến công và nổi dậy để giành thắng lợi hoàn toàn 30/4/1975. Tất cả những hình thức, phương pháp là kết quả rực rỡ của sự vận dụng sáng tạo lý luận về bạo lực cách mạng và khoa học quân sự của chủ nghĩa Mác - Lênin vào hoàn cảnh cụ thể của nước ta, phát triển lên một trình độ mới kết hợp với những kinh nghiệm của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp cũng như của toàn bộ cuộc đấu tranh cách mạng từ khi Đảng được thành lập.

Đường lối chính trị, quân sự, phương pháp tiến hành cách mạng của Đảng đã tạo nên sức mạnh tổng hợp vô cùng to lớn để nhân dân ta đánh thắng lực lượng có tiềm lực quân sự và kinh tế khổng lồ và những cố gắng chiến tranh rất cao của đế quốc Mỹ giàu mạnh nhất trong lúc bấy giờ.

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Trung ương Đảng đã nhận định rõ âm mưu cơ bản của đế quốc Mỹ, đánh giá đúng lực lượng so sánh giữa ta và địch để hoạch định những chủ trương chiến lược đúng đắn, sắc bén, linh hoạt từng bước đánh bại những âm mưu và hành động của Mỹ - nguỵ trong từng giai đoạn. Đó là thành công nổi bật về chỉ đạo chiến lược của Trung ương Đảng, thành công của công tác tổ chức chiến đấu của các cấp bộ đảng và các cấp chỉ huy quân đội. Trong một cuộc chiến tranh mà đế quốc Mỹ vừa đánh vừa dò, vừa đánh vừa thí nghiệm các chiến lược, chiến thuật chiến tranh, một cuộc chiến tranh leo thang từng bước, không có tiền lệ trong lịch sử, thì việc hiểu địch, hiểu ta là quá trình nhận thức ngày càng sâu sắc hơn thông qua thực tế chiến đấu và những diễn biến cụ thể của cuộc đọ sức trên chiến trường. Trên cơ sở phương hướng chiến lược đúng, thực tiễn trên các chiến trường đã cho ta hiểu rõ  rõ ràng hơn, chắc chắn hơn nữa.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ là một kho kinh nghiệm rất phong phú, quý báu góp phần hoàn chỉnh lý luận và khoa học, nghệ thuật quân sự Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ bảo vệ, giữ vững an ninh Tổ quốc hiên nay.

Thắng lợi 30/4/1975 chứng minh rằng: trong mọi thời đại, một dân tộc nước không rộng, người không đông, song có tổ chức và đoàn kết chặt chẽ kiên quyết đấu tranh chính nghĩa để bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của đảng Mác - Lênin chân chính có đường lối và phương pháp cách mạng đúng đắn; được sự đồng tình, ủng hộ và giúp đỡ của các lực lượng cách mạng và nhân dân tiến bộ trên thế giới, thì hoàn toàn có thể đánh bại mọi thế lực đế quốc phản cách mạng xâm lược bất kỳ họ là ai.

 
Xe tăng quân ta tiến vào Dinh Độc Lập. Ảnh: Tư liệu

            Đã 42 năm trôi qua, ý nghĩa về chiến thắng 30/4/1975 vẫn còn nguyên giá trị, là thiên anh hùng ca bất hủ, là niềm tự hào và hạnh phúc lớn lao của nhân dân Việt Nam. Đại thắng mùa xuân 1975 đã chứng minh trí tuệ, bản lĩnh, ý chí và tài thao lược của Đảng ta trong lãnh đạo, chỉ đạo chiến tranh cách mạng, cũng như chứng minh cho tinh thần quật khởi của nhân dân ta đồng tâm nhất trí một lòng trong cuộc đấu tranh “đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào”.


Nhân dân Sài Gòn tham dự mít tinh mừng chiến thắng. Ảnh: Tư liệu

Với chiến thắng ngày 30/4/1975, nhân dân ta đã thoát khỏi ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc và chế độ phong kiến ở nước ta, giải phóng miền Nam, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thống nhất đất nư­ớc, bảo vệ những thành quả b­ước đầu của cách mạng XHCN ở miền Bắc, đư­a cả nư­ớc bư­ớc vào kỷ nguyên mới: Kỷ nguyên độc lập tự do, thống nhất Tổ quốc và tiến lên xây dựng CNXH.

Thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta trước hết là thắng lợi của đường lối chính trị, đường lối quân sự độc lập, tự chủ, đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta. Đảng ta đã vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin vào hoàn cảnh cụ thể của nước ta sau khi đế quốc Mỹ thay chân thực dân Pháp đặt ách thống trị ở miền Nam; hoạch định đường lối tiến hành đồng thời cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam và cách mạng XHCN ở miền Bắc, giương cao cùng một lúc hai ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH. Vì giải phóng miền Nam phải bảo vệ xây dựng miền Bắc XHCN, trên chiến trường miền Nam phải đánh thắng giặc Mỹ để bảo vệ, xây dựng miền Bắc. Hai nhiệm vụ chiến lược đó được kết hợp chặt chẽ với nhau nhằm một mục tiêu giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Một đảng thống nhất lãnh đạo một nước tạm thời bị chia cắt, tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược khác nhau ở hai miền – đó là đặc điểm chưa từng có trong tiền lệ lịch sử thế giới, là nét độc đáo của cách mạng nước ta từ tháng 7 năm 1954 đến tháng 5 năm 1975. Giương cao cùng một lúc hai ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH, Đảng kết hợp sức mạnh chiến đấu của tiền tuyến lớn với tiềm lực của hậu phương lớn, động viên đến mức cao nhất lực lượng của toàn dân, toàn quân vào cuộc chiến đấu cứu nước; kết tinh, tổng hợp, phát triển lên một trình độ mới những truyền thống cách mạng và khả năng sáng tạo của Đảng và dân tộc Việt Nam anh hùng.

Thắng lợi 30/4/1975 Việt Nam vẫn còn nguyên giá trị đến ngày hôm nay theo mục tiêu: độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; toàn ven lãnh thổ vùng trời, vùng đất, vúng biển, biên giới, hải đảo; kết hợp chặt chẽ sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại;

Thắng lợi 30/4/1975 giải phóng miền Nam thống nhất đất nước chấm dứt cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là thắng lợi của chiến lược tiến công. Từ cao trào "Đồng khởi" chuyển thành chiến tranh cách mạng đánh thắng các hình thức chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ. Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là một quá trình liên tục giữ vững thế tiến công, liên tục thực hành chiến lược tiến công. Song, trong điều kiện lấy nhỏ đánh lớn, phải biết thắng từng bước nhằm đánh bại những âm mưu chính trị, quân sự của địch trong từng thời kỳ, đẩy lùi địch từng bước, không ngừng củng cố trận địa cách mạng, tạo thế và lực hơn hẳn địch để tiến lên giành thắng lợi hoàn toàn. Trong quá trình ấy, Đảng luôn luôn coi trọng việc củng cố và bảo vệ hậu phương lớn miền Bắc XHCN. Do đó, đi đôi với đẩy mạnh thế tiến công, Đảng chủ trương kiềm chế từng bước đánh thắng bộ sinh lực địch ở miền Nam. Khi Mỹ leo thang mở rộng chiến tranh đánh phá ra miền Bắc bằng không quân và hải quân, Đảng chủ trương kiên quyết đánh thắng bất kỳ loại chiến tranh nào của Mỹ; đồng thời tìm cách kéo Mỹ từng bước xuống thang để tiến lên giành thắng lợi hoàn toàn.

Kể từ ngày giải phóng cho đến nay, tuy hòa bình, hợp tác và phát triển trên thế giới vẫn là xu thế chung, nhưng tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động phức tạp, đất nước còn gặp nhiều khó khăn, thử thách; các thế lực thù địch luôn tìm cách chống phá, kích động nhưng với tinh thần Chiến thắng 30/4/1975, là động lực cổ vũ toàn Đảng, toàn quân, toàn dân Việt Nam phát huy trí tuệ, quyết tâm, nỗ lực, tranh thủ thời cơ giành nhiều kết quả quan trọng trên mọi lĩnh vực; tiềm lực mọi mặt của đất nước được tăng cường; đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện; độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao…

Để phát huy tinh thần đại thắng mùa xuân 1975, mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân cả nước ra sức phấn đấu, nêu cao tinh thần yêu n­ước, yêu CNXH, phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng; thi đua học tập, rèn luyện, lao động sản xuất xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, viết tiếp trang sử hào hùng của dân tộc, làm nên những đại thắng mùa xuân mới, giữ vững quốc phòng – an ninh, phát triển kinh tế, xã hội. 

"Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một!" Lịch sử Việt Nam mấy nghìn năm nay là lịch sử của một đất nước thống nhất, một đại gia đình các dân tộc Việt Nam thống nhất, là lịch sử không ngừng đấu tranh đánh bại mọi thế lực xâm lược và chia cắt đất nước. Độc lập và thống nhất Tổ quốc trở thành ý chí, tiềm thức, nguyện vọng thiêng liêng của toàn dân tộc Việt Nam. Thắng lợi vĩ đại mùa Xuân năm 1975 giành lại độc lập, thống nhất toàn vẹn cho Tổ quốc là hạnh phúc của dân tộc. Hơn nữa bước ngoặt lịch sử 42 mùa xuân qua, tạo tiền đề rất quan trọng cho nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày nay có thế và lực mới trên trường quốc tế./.

ThS Huỳnh Thanh Tân – Bùi Thị Vân Anh

Số lượt xem: 60

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 3823965 Fax: 0781. 3829654