Xây dựng môi trường văn hóa ở Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu hướng tới trường chính trị chuẩn Hội nghị sơ kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” Những kết quả đạt được trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở của tỉnh Bạc Liêu Một số kinh nghiệm tổ chức thi vấn đáp phần I.1: “Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin” ở Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu Một số vấn đề cần lưu ý trong giảng dạy lý luận chính trị nhằm đáp ứng yêu cầu của việc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề ở Chi bộ Khoa Xây dựng Đảng, Trường Chính trị Châu Văn Đặng Những thành tựu đạt được trong xây dựng nông thôn mới; nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu ở tỉnh Bạc Liêu trong thời gian qua Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu Kinh nghiệm trong giảng dạy phần học “Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin” ở Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu Xây dựng Đoàn thực sự vững mạnh, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng trong giai đoạn hiện nay.
Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Chi bộ Khoa Nhà nước và pháp luật tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới

Tin tức|Tin tức sự kiện|Tin hoạt động
Thứ tư, 06/01/2021, 23:51
Màu chữ Cỡ chữ
Chi bộ Khoa Nhà nước và pháp luật tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới

Căn cứ Quyết định kết nạp đảng viên số 190-QĐ/ĐUK ngày 22 tháng 12 năm 2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối và chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy trường Chính trị Châu Văn Đặng, chiều ngày 06/01/2020, Khoa Nhà nước và pháp luật đã tiến hành tổ chức Lễ kết nạp đảng viên đối với quần chúng  Lê Ánh Ngọc.

Đến dự buổi lễ có đồng chí Dương Văn Thạnh – Phó Bí Thư Đảng ủy, đồng chí Dương Văn Tân – Bí thư Chi bộ Khoa Nhà nước và pháp luật và các đồng chí đảng viên trong chi bộ.

Lễ kết nạp được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục kết nạp đảng viên mới theo Điều lệ Đảng. Tại buổi lễ, đồng chí Dương Văn Tân – Bí thư Chi bộ trao Quyết định kết nạp đảng và nêu rõ nhiệm vụ, quyền hạn của người đảng viên để đồng chí đảng viên mới Lê Ánh Ngọc thực hiện trong thời gian dự bị; đồng thời phân công đồng chí Ngô Văn Hăng – Phó Bí thư Chi bộ tiếp tục theo dõi, giúp đồng chí Lê Ánh Ngọc trong thời gian thử thách 12 tháng

Đ/c Dương Văn Tân - Bí thư Chi bộ trao Quyết định kết nạp đảng cho đảng viên mới Lê Ánh Ngọc

Sau khi nhận Quyết định kết nạp, đồng chí Lê Ánh Ngọc đứng trước cờ Đảng, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với sự chứng kiến của các đồng chí đảng viên trong chi bộ đọc lời tuyên thệ và hứa sẽ tiếp tục phấn đấu xứng đáng là người đảng viên tiên phong gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Dương Văn Thạnh – Phó Bí Thư Đảng ủy đã chúc mừng Chi bộ Khoa Nhà nước và pháp luật kết nạp thêm một đảng viên mới và yêu cầu đảng viên mới phải tích cực phấn đấu, học tập, nâng cao nhận thức chính trị, năng lực chuyên môn thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên, đoàn kết góp phần xây dựng Chi bộ Khoa Nhà nước và pháp luật ngày càng vững mạnh./.

Số lượt xem: 307

Huỳnh Cầm – đảng viên Chi bộ Khoa Nhà nước và pháp luật

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 3823965 Fax: 0781. 3829654