Xây dựng môi trường văn hóa ở Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu hướng tới trường chính trị chuẩn Hội nghị sơ kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” Những kết quả đạt được trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở của tỉnh Bạc Liêu Một số kinh nghiệm tổ chức thi vấn đáp phần I.1: “Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin” ở Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu Một số vấn đề cần lưu ý trong giảng dạy lý luận chính trị nhằm đáp ứng yêu cầu của việc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề ở Chi bộ Khoa Xây dựng Đảng, Trường Chính trị Châu Văn Đặng Những thành tựu đạt được trong xây dựng nông thôn mới; nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu ở tỉnh Bạc Liêu trong thời gian qua Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu Kinh nghiệm trong giảng dạy phần học “Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin” ở Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu Xây dựng Đoàn thực sự vững mạnh, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng trong giai đoạn hiện nay.
Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Bế giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 49 (CV49)

Tin hoạt động
Thứ ba, 21/07/2020, 23:46
Màu chữ Cỡ chữ
Bế giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 49 (CV49)

 

 Dự lễ bế giảng có: ThS Dương Văn Thạnh – Phó Hiệu trưởng; quý thầy, cô các khoa, phòng của Trường 78 học viên lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 49 (CV49) là cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bạc Liêu.

 

 

ThS. Dương Văn Thạnh - Phó hiệu trưởng  Trường tặng giấy khen cho học viên đạt thành tích cao trong học tập

 

         Thay mặt BGH, ThS Dương Văn Thạnh - Phó Hiệu trưởng phát biểu bế giảng lớp học, chúc mừng các học viên đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên với tinh thần học tập nghiêm túc đạt kết quả cao.

        Qua lớp bồi dưỡng, học viên được cập nhật kiến thức về quản lý hành chính nhà nước trên các lĩnh vựcđi nghiên cứu thực tế nhằm nâng cao năng lực thực thi công vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

        Bế giảng lớp 100% học viên được cấp Chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng chuyên viên, trong đó có 8 học viên đạt loại giỏi./.

Lê Ánh Ngọc – Khoa Nhà nước và pháp luật

 

Số lượt xem: 228

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 3823965 Fax: 0781. 3829654