Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Bạc Liêu: Tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức về văn hóa, văn học, nghệ thuật

Tin hoạt động
Thứ năm, 12/07/2012, 13:30
Màu chữ Cỡ chữ
Bạc Liêu: Tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức về văn hóa, văn học, nghệ thuật
Quang cảnh lớp học.                                                                       Ảnh: www.baclieu.gov.vn

Trong 3 ngày, các học viên được giới thiệu các chuyên đề về những quan điểm mới của Đại hội Đảng lần thứ XI về văn hóa, văn học, nghệ thuật; Những nét đặc trưng của văn hóa thanh niên và lối sống thanh niên; Xây dựng văn hóa gia đình; Lãnh đạo và quản lý báo chí xuất bản; Một số vấn đề về công tác lãnh đạo, quản lý văn hóa trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp học viên nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu về văn hóa, văn học, nghệ thuật trong thời kỳ phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế hiện nay. Đồng thời, cũng là dịp để các học viên trao đổi những vấn đề lý luận và thực tiễn sôi động về văn hóa hiện nay; trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong quá trình công tác.

Theo V.T - www.baclieu.gov.vn

Số lượt xem: 84

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 3823965 Fax: 0781. 3829654