Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null 88 mùa xuân của Đảng

Tin tổng hợp
Thứ ba, 06/02/2018, 14:32
Màu chữ Cỡ chữ
88 mùa xuân của Đảng

             

           Không khí mùa xuân đã về khắp nơi từ thành thị, nông thôn, miền xuôi, miền núi, từ biên giới đến hải đảo…  Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 đã đến, nhân dân ta rộn ràng, háo hức mừng xuân mới, mừng đất nước tiếp tục đổi mới.

Vui mừng đón xuân mới cũng là và Kỷ niệm ngày thành lập Đảng 03/02/1930, sơ lược lại chặng đường lịch sử bằng vàng của Đảng:

Hơn 88 năm trước, đất nước ta chìm đắm trong đêm trường nô lệ. Ngày 03/02/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập. Sự ra đời của Đảng như nắng ấm vầng đông trong veo, sáng ngời, từng bước đẩy lùi bóng tối, ghi một dấu son chói lọi trong lịch sử của dân tộc Việt Nam. Từ tháng 02/1930, Đảng làm ngọn cờ tập hợp sức mạnh, trí tuệ của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ngay từ Cương lĩnh chính trị đầu tiên thông qua Hội nghị thành lập, Đảng đã xác định con đường cứu nước đúng đắn cho cách mạng Việt Nam.

Sau khi được thành lập, Đảng đã tổ chức, lãnh đạo cao trào cách mạng Xô-viết Nghệ Tĩnh (1930 – 1931). Đảng đã nhanh chóng khẳng định sự trưởng thành bằng các phong trào cách mạng tiếp theo: cuộc vận động dân sinh, dân chủ 1936 – 1939, phong trào giải phóng dân tộc 1939 – 1945. Đặc biệt là Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta nhất tề vùng lên đánh đổ chế độ thực dân phong kiến Pháp và phát-xít Nhật giành độc lập, khai sinh Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa  – nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á – mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. Đảng lãnh đạo đúng đắn, bản lĩnh, sáng tạo, phù hợp quy luật của thời đại đã làm nên thắng lợi Cách mạng Tháng Tám năm 1945, vì Đảng đã khơi dậy truyền thống yêu nước, đoàn kết và tinh thần bất khuất, kiên cường của nhân dân Việt Nam anh hùng.

Sau Cách mạng Tháng Tám, thực dân Pháp trở lại xâm lược Việt Nam. Đảng tiếp tục lãnh đạo nhân dân Việt Nam 09 năm trường kỳ kháng chiến, gian khổ và giành thắng lợi năm 1954 với chiến dịch Điện Biên Phủ làm trấn động toàn cầu, giải phóng hoàn toàn miền Bắc. Từ vĩ tuyến 17 trở vào miền Nam đế quốc Mỹ từng bước thay chân thực dân Pháp, biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới. Bằng trí tuệ, bản lĩnh, Đảng ta tiếp tục lãnh đạo cả nước vừa xây dựng CNXH ở miền Bắc vừa lãnh đạo cuộc cách mạng giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Hơn 20 năm (1954 – 1975) cùng với nhân dân cả nước anh dũng chiến đấu chống đế quốc Mỹ xâm lược và ngụy quân, ngụy quyền tay sai. Các thế hệ đảng viên cùng nhân dân dù có nhiều hy sinh, mất mát, nhưng vẫn đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn, như chính những câu đầu tiên trong Di chúc thiêng liêng của Bác Hồ dự đoán: “Cuộc chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta dù phải kinh qua gian khổ, hy sinh nhiều hơn nữa, song nhất định thắng lợi hoàn toàn. Đó là một điều chắc chắn”.

Lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến chính nghĩa bảo vệ Tổ quốc, Đảng đã viết thêm vào lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam những trang lịch sử bằng vàng chói lọi. Như Bác Hồ đã khẳng định: "Với tất cả tinh thần khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta vẫn có quyền nói rằng: Đảng ta thật là vĩ đại!” 

Cách mạng Tháng Tám thành công và thắng lợi của hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đã thể hiện tầm vóc vĩ đại của Đảng trong đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc. Đảng ta đã làm rạng danh truyền thống bất khất, anh dũng của dân tộc Việt Nam. Như Di chúc của Bác Hồ: “Nước ta sẽ có vinh dự lớn là một nước nhỏ mà đã anh dũng đánh thắng hai đế quốc to - là Pháp và Mỹ”. 

Sau Đại thắng mùa xuân 1975 giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, non sông thu về một mối. Đảng lãnh đạo cả nước vừa tiến lên xây dựng CNXH, hàn gắn vết thương chiến tranh, vừa đấu tranh bảo vệ biên giới tây Nam và biên giới phía Bắc với muôn vàn gian lao, khó khăn, mất mát. Nhưng vẫn vượt qua tất cả buộc kẻ thù phải để biên giới bình yên – vì Đảng và nhân dân Việt Nam vốn dĩ yêu chuộng hòa bình.

Từ năm 1986 đến nay, Đảng lãnh đạo toàn dân tiến hành công cuộc đổi mới đất nước; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Hơn 30 năm đổi mới (1986 – 2018), dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đang chuyển mình, có những bước phát triển kỳ diệu thật đáng tự hào.

88 mùa xuân, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn về kinh tế, văn hóa, xã hội, ổn định chính trị, giữ vững an ninh – quốc phòng, đa dạng ngoại giao... Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam đã tổ chức thành công nhiều diễn đàn quốc tế, đảm bảo an ninh, an toàn. Việt Nam khẳng định vị thế, vai trò quan trọng trên trường quốc tế, được cộng đồng thế giới công nhận.

Dù trước mắt còn nhiều khó khăn, thử thách, nhưng chúng ta có nhiều điều kiên và cơ hội thuận lợi. Đặc biệt có sự lãnh đạo của Đảng với đầy đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, đạo đức, văn minh, luôn luôn đổi mới, sáng tạo, cùng với những truyền thống anh hùng, dũng cảm, đoàn kết, cần cù, hăng hái thông minh của cả dân tộc Việt Nam. Chúng ta tin tưởng rằng nhân dân ta sẽ khắc phục được mọi trở ngại, khó khăn để tiếp tục vững bước trên con đường phát triển.

Vui mừng đón xuân mới và Kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, sơ lược lại chặng đường lịch sử 88 năm của Đảng, càng hiểu thêm công lao to lớn của Đảng đối với dân tộc. Chúng ta càng thêm tự hào về Đảng quang vinh; trân trọng ghi nhớ công trạng to lớn của các thế hệ đảng viên tiền bối đã dày công vun đắp cho Đảng ta thật vĩ đại. Các thế hệ đảng viên hôm nay và mai sau có nhiệm vụ lớn lao và cao cả là phải bảo vệ và phát huy những thành quả cách mạng to lớn của Đảng trong điều kiện hội nhập quốc tế.

Mừng Đảng, mừng xuân, vui Tết Mậu Tuất – 2018, cùng với không khí phấn khởi, tươi vui chung của cả nước, mỗi đảng viên, cán bộ, chiến sĩ; mỗi người dân Việt Nam chúng ta luôn cố gắng nỗ lực trong công tác, học tập, chiến đấu, lao động và sản xuất… phấn đấu đạt được những kết quả tốt nhất. Đó chính là những hành động thiết thực Kỷ niệm 88 mùa xuân của Đảng./.

 ThS Huỳnh Thanh Tân

Số lượt xem: 53

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 3823965 Fax: 0781. 3829654