Đổi mới công tác tuyên truyền đáp ứng yêu cầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay Suy ngẫm về giá trị bài báo “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) của Chi bộ khoa Xây dựng Đảng Nâng cao chất lượng nghiên cứu thực tế giảng viên ở Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu Tìm hiểu các hình thức Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước Nhiệm vụ trọng tâm nâng cao nâng lực cạnh tranh cấp tỉnh của tỉnh Bạc Liêu Chi bộ Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu Trường Chính trị Châu Văn Đặng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nâng cao nhận thức về vai trò của đại đoàn kết toàn dân tộc Phát triển du lịch Bạc Liêu trong thời gian tới Xây dựng môi trường văn hóa ở Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu hướng tới trường chính trị chuẩn Hội nghị sơ kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”
Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null “Tài sản của dân sao tìm cách đút túi?”

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Thứ bảy, 13/06/2020, 00:44
Màu chữ Cỡ chữ
“Tài sản của dân sao tìm cách đút túi?”

Sáng ngày 19/6/2013, Trường Chính trị tỉnh Bạc Liêu tổ chức buổi kể chuyện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho cán bộ, viên chức và toàn thể học viên tham gia học tại Trường.
 

         Được sự phân công BGH Trường, ThS. Mã Chí Tính – Giảng viên Khoa Lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh kể mẩu chuyện về Bác “Tài sản của dân sao tìm cách đút túi?”chuyện kể như sau:
          Có một lần Bác đến thăm và nói chuyện tại buổi tổng kết lớp học chính trị của bộ đội. Vừa bước lên bục, Bác lấy ra một cuốn sổ nhỏ, rồi Bác thong thả đọc những số liệu mà Bác đã tìm hiểu được của nhà Trường. Sau đọc xong, Bác nói:
          - Các chú xem, ở đây chỉ có chừng này cán bộ mà đã lãng phí, tham ô như vậy. Thử hỏi nếu cán bộ trong toàn quân mà cũng phạm khuyết điểm như các chú thì thiệt hại cho Nhà nước, cho nhân dân biết bao nhiêu?
          Dừng lại một lát, như để mọi người suy nghĩ, Bác hỏi !
          - Ở đây những chú nào có vợ rồi, giơ tay.
          Có đến một nủa số học viên giơ tay, Bác lại hỏi tiếp:
          - Những chú nào có con rồi?
          Lần này có khoảng một phần ba người giơ tay. Bổng Bác chỉ một đồng chí cả hai lần đều giơ tay và Bác nói:
          - Bác hỏi thật chú, chú có bao giờ ăn bớt phần cơm của vợ con chú không?
          Đồng chí cán bộ nọ đứng lên cảm động thưa.
          - Dạ, thưa Bác, không ạ!
          Bác nói tiếp:
          - Thế thì tại sao có một số cán bộ thấy tài sản của nhân dân, tiêu chuẩn của chiến sĩ, hễ sểnh ra một chút là tìm cách đút túi.
          Qua câu chuyện trên, cho chúng ta thấy, Bác Hồ là tấm gương đạo đức trong sáng về cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Cả cuộc đời Bác vì nước, vì dân, Bác rất ghét những hành động tham ô, lãng phí, lấy của công làm của tư, dù đó là ai, ở cấp nào.
          Hiện nay, ở nước ta vấn đề tham ô, lãng phí trở thành quốc nạn. Muốn chống nạn tham ô, lãng phí thì mỗi cán bộ đảng viên chúng ta cần phải rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, thực hành cần, kiệm, liêm chính. Sự tu dưỡng, rèn luyện này không phải chỉ trong một ngày, một tháng hay một năm, mà nó phải được tu dưỡng, rèn luyện trong suốt cả cuộc đời, có như vậy mới như: “Ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”.

Số lượt xem: 200

MÃ CHÍ TÍNH

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 3823965 Fax: 0781. 3829654