Đổi mới công tác tuyên truyền đáp ứng yêu cầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay Suy ngẫm về giá trị bài báo “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) của Chi bộ khoa Xây dựng Đảng Nâng cao chất lượng nghiên cứu thực tế giảng viên ở Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu Tìm hiểu các hình thức Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước Nhiệm vụ trọng tâm nâng cao nâng lực cạnh tranh cấp tỉnh của tỉnh Bạc Liêu Chi bộ Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu Trường Chính trị Châu Văn Đặng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nâng cao nhận thức về vai trò của đại đoàn kết toàn dân tộc Phát triển du lịch Bạc Liêu trong thời gian tới Xây dựng môi trường văn hóa ở Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu hướng tới trường chính trị chuẩn Hội nghị sơ kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”
Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Ý nghĩa thực tiễn tác phẩm “Tự chỉ trích” của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, trong việc thực hiện tự phê bình và phê bình

Tin tức|Tin tức sự kiện|Tin tổng hợp
Thứ năm, 17/12/2020, 08:47
Màu chữ Cỡ chữ
Ý nghĩa thực tiễn tác phẩm “Tự chỉ trích” của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, trong việc thực hiện tự phê bình và phê bình

Đồng chí Nguyễn Văn Cừ sinh ngày 09/07/1912, trong một gia đình nhà nho có truyền thống khoa bảng ở xã Phù Khê, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Đồng chí Nguyễn Văn Cừ đã tham gia hoạt động cách mạng từ 15 tuổi. Năm 1928 đồng chí được tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên giới thiệu về hoạt động phong trào “vô sản hóa” ở mỏ than Vàng Danh.

Tác phẩm “Tự chỉ trích” là một tài liệu giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, góp phần uốn nắn những lệch lạc trong phong trào dân chủ những năm 1936-1939, tăng cường sự thống nhất, ý chí và hành động trong Đảng, là sự đóng góp có giá trị vào kho tàng lý luận chính trị của Đảng ta.

Tác phẩm “Tự chỉ trích” cũng là bài học sâu sắc nhằm xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh, có ý nghĩa to lớn thúc đẩy sự thống nhất tư tưởng trong toàn Đảng, nhất là vấn đề nhận thức của đảng viên về tự phê bình và phê bình ở các chi bộ đảng; giám đấu tranh chống những sai trái, lỗi lầm và tìm ra phương châm, phương pháp sửa chữa cho từng đảng viên và tập thể chi bộ đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Trong tác phẩm, đồng chí Nguyễn Văn Cừ đã chỉ rõ mục đích của tự phê bình và phê bình là: “Công khai, mạnh dạn, thành thực vạch những nhầm lỗi của mình và tìm ra phương châm sửa đổi, chống những xu hướng hoạt đầu (cơ hội) thỏa hiệp, như thế không phải làm yếu Đảng, mà làm cho Đảng được thống nhất, mạnh mẽ, làm như thế không sợ địch nhân đó mà lợi dụng, chửi rủa, vu cáo cho Đảng, không sợ nối giáo cho giặc”…

Tác phẩm “Tự chỉ trích” biểu hiện sâu sắc cả ý nghĩa lý luận và thực tiễn chứa đựng hàm ý: trong cuộc đấu tranh cách mạng, Đảng ta – những người Cộng sản chân chính – phải luôn tự chỉ trích, tự chỉ trích là đấu tranh với chính mình, dám nhìn thẳng vào sự thật, nói ra sự thật những biểu hiện sai trái của mình, của đồng chí mình trên cơ sở thống nhất một nguyên tắc: cái đúng phải được bảo vệ, được trân trọng, cái sai thì kiên quyết đấu tranh để loại bỏ.

Trong sinh hoạt đảng, nhìn vào sự thật, nói ra sự thật và làm đúng sự thật để kịp thời sửa đổi những sai lầm, khuyết điểm; đưa ra những phương hướng và quyết định đúng đắn trong đấu tranh cách mạng, để Đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh, ngày càng phát triển đó chính là phương châm và mục đích của tự chỉ trích trong Đảng, đó chính là tự phê bình và phê bình, nguyên tắc cơ bản trong công tác xây dựng Đảng.

Hiện nay, tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên thật sự là vấn đề cấp bách của xây dựng Đảng. Mặc dù việc làm này được thực hiện thường xuyên, liên tục vì nó liên quan đến danh dự, lợi ích của Đảng, của Nhân dân và của cả dân tộc Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta luôn coi trọng tự phê bình và phê bình là một nguyên tắc, một quy luật trong quá trình tồn tại và phát triển của Đảng, Hội nghị Trung ương lần thứ 4 (khóa XI) nhấn mạnh tự phê bình và phê bình là một nội dung cấp bách, một biện pháp tích cực để xây dựng Đảng.

Công tác phê bình và tự phê bình trong Đảng qua các thời kỳ đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, Đảng ta cũng thẳng thắn chỉ rõ trong công tác tự phê bình và phê bình còn nhiều hạn chế. Vì thế, Nghị quyết Trung ương lần thứ 4 đặt ra yêu phải tiến hành công tác tự phê bình và phê bình sâu rộng trong toàn Đảng. “Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng vẫn còn không ít hạn chế, yếu kém, thậm chí có những yếu kém, khuyết điểm kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ chưa được khắc phục, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng; nếu không được sửa chữa là thách thức đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ”. Một trong các nguyên nhân dẫn đến tình trạng đó là “Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý kể cả một số cán bộ cao cấp suy thoái về tư tưởng, chính trị đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc…”

Do đó, cần quán triệt tinh thần tác phẩm “Tự chỉ trích” và tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI và Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII nhằm nâng cao hiệu quả nguyên tắc tự phê bình và phê bình của từng đảng viên ở các chi bộ đảng, theo phương hướng, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng: “Trong những năm tới, yêu cầu, nhiệm vụ nặng nề của thời kỳ phát triển mới đòi hỏi phải đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là kiên quyết, kiên trì tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI”./.

Số lượt xem: 760

ThS Mã Chí Tính – Phó Trưởng phòng TC, HC, TT, TL

Tin đã đưa
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHÂU VĂN ĐẶNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781. 3823965 Fax: 0781. 3829654