SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
0
4
2
2
6
6
Tin tổng hợp Thứ Hai, 13/07/2020, 03:24
Những thuận lợi để phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh ở tỉnh Bạc Liêu  (26/06)
Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XV (2015 - 2020), Tỉnh ủy Bạc Liêu đã xác định 5 trụ cột phát triển kinh tế - xã hội cần tập trung thực hiện tốt đến cuối nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh.
Phát triển kinh tế nông nghiệp ở Bạc Liêu hiện nay  (26/06)
Giai đoạn 2015 - 2020, với quyết tâm chính trị và tinh thần trách nhiệm cao cùng sự năng động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự điều hành và tổ chức thực hiện quyết liệt của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng như sự nỗ lực phối hợp thực hiện của các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội,…
Quan điểm của Đảng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ đổi mới  (15/06)
Nghiên cứu tư duy mới của Đảng ta về những quan điểm cơ bản về bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa chính là việc vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin,
Nâng cao văn hóa học đường cho học sinh, sinh viên trong các trường trung học chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học hiện nay  (06/06)
Văn hóa học đường: là thuật ngữ được xuất hiện vào đầu những năm 90 của thế kỉ XX ở các nước phát triển như Anh, Hoa Kỳ, Australia,… sau đó lan ra nhiều nước khác trên thế giới.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân  (06/06)
Ở nước ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đặt nền móng cơ bản cho xây dựng một nhà nước dân chủ thực sự với những yếu tố tiến bộ, khoa học, nhân văn.
Vấn đề thu hút và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam hiện nay  (06/06)
Việc thu hút nguồn nhân lực cho phát triển đất nước là vô cùng quan trọng - bên cạnh việc chúng ta không ngừng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
Nâng cao chất lượng tiểu luận lớp Quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên tại Trường Chính trị Châu Văn Đặng  (02/06)
Với mục tiêu là nhằm trang bị, củng cố, cập nhật, nâng cao những kiến thức chung, cơ bản về quản lý nhà nước và kỹ năng tương ứng, góp phần nâng cao năng lực trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được giao của học viên, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính;
Một số kinh nghiệm nâng cao hiệu quả việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Trường Chính trị Châu Văn Đặng  (02/06)
Trong giai đoạn hiện nay, thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm tất yếu và cần thiết đối với mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, quần chúng.
Giảng viên Trường Chính trị rèn luyện phẩm chất Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh  (02/06)
Tư tưởng Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư luôn là nguyên tắc chỉ đạo xuyên suốt trong toàn bộ quan điểm đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại  (29/05)
Nước ta, gần 35 năm đổi mới đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, nhưng vẫn trong tình trạng kinh tế phát triển chưa bền vững, chưa tương xứng với tiềm năng, yêu cầu và thực tế nguồn lực được huy động;

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày