SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
8
6
0
3
3
7
Tin tổng hợp Thứ Hai, 06/04/2020, 17:22
PH.ĂNG GHEN LUẬN CHỨNG VỀ TRIẾT HỌC CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC QUA TÁC PHẨM “SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI TỪ KHÔNG TƯỞNG ĐẾN KHOA HỌC NHƯ THẾ NÀO  (31/03)
Trong mỗi bộ môn khoa học, gắn liền với hệ thống lí luận là lịch sử phát triển của bộ môn khoa học ấy. Trong hệ thống lí luận mácxít-lêninnít, đi liền với triết hoc, với kinh tế chính trị học, việc nghiên cứu luận giảng chủ nghĩa cộng sản khoa học đã làm nảy sinh nhu cầu hiểu lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa trước khi chủ nghĩa Mác ra đời. Nhu cầu này chẳng những cần thiết cho những người nghiên cứu chuyên sâu về lí luận chủ nghĩa cộng sản khoa học mà còn có ý nghĩa đối với tất cả những ai quan tâm tìm hiểu lịch sử phát triển của xã hội loài người trong lĩnh vực tinh thần nhất là những nhân tố, những trào lưu tư tưởng có quan hệ đến sự hình thành chủ nghĩa cộng sản khoa học.
Bạc Liêu trên đường phát triển kinh tế - xã hội  (31/03)
Bạc Liêu, qua 3 năm thực hiện Nghị quyết từ năm 2016 đến năm 2018, trong tổng số 22 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra, tỉnh đã thực hiện được 17 chỉ tiêu đạt và vượt, còn lại 5 chỉ tiêu gần đạt. Đặc biệt, tổng sản phẩm (GRDP) của tỉnh tăng từ 22.702 tỷ năm 2016 lên 26.199 tỷ năm 2018.
TIẾP TỤC THỰC HIỆN SỰ ĐIỀU TIẾT CỦA NHÀ NƯỚC TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG  (31/03)
Có thể khái quát chung, kinh tế thị trường là trình độ phát triển cao của kinh tế hàng hóa, trong đó toàn bộ các yếu tố “đầu vào” và “đầu ra” của sản xuất đều thông qua thị trường. Nền kinh tế thị trường vừa có tác động tích cực, vừa ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, Nhà nước phải điều tiết đối với nền kinh tế thị trường để phát huy mặt tích cực và hạn chế mặt tiêu cực. Sự điều tiết trong nền kinh tế thị trường của Nhà nước, được biểu hiện ở một số vấn đề chủ yếu:
Tìm hiểu Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ  (27/03)
Đảng ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, trong suốt cuộc đời hoạt động của mình, Người để lại cho chúng ta vô vàng những giá trị, trong đó có vấn đề về cán bộ, công tác cán bộ.
Sự cần thiết kết hợp phương pháp giảng dạy truyền thống và phương pháp giảng dạy hiện đại trong giảng dạy lý luận chính trị  (24/03)
Phương pháp dạy và học là một trong những yếu tố quan trọng nhất định ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng đào tạo. Trong thời đại ngày nay, nền kinh tế tri thức đang phát triển với mô hình của xã hội học tập, điều mà người học cần không chỉ là những kiến thức cơ bản mà còn là những kỹ năng tiếp cận, khai thác và sáng tạo tri thức mới, phương pháp tư duy, tiếp cận và giải quyết các vấn đề nảy sinh từ cuộc sống hiện tại.
Chào mừng Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)  (30/01)
90 năm thắng lợi của Đảng Cộng sản Việt Nam
90 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng đã đem lại nhiều thắng lợi vĩ đại đáng tự hào, cả dân tộc chuyển mình vươn lên với sức sống mãnh liệt cùng thời đại mới. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc Việt Nam đã phát huy vẻ vang tất cả những truyền thống tốt đẹp, khơi dậy mọi tiềm lực và ý thức đầy đủ về vận mệnh, tương lai của Tổ quốc.
Chuẩn mực và ứng xử văn hóa của người giảng viên trường chính trị  (26/12)
Thực hiện được nhiệm vụ cao cả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ rất cần đến một đội ngũ cán bộ giảng dạy, đội ngũ đó chính là những giảng viên của trường chính trị.
Ngày hòa bình, thống nhất, đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam 30/4/1975.  (26/04)
“Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc”. (1)
Phấn đấu xây dựng Bạc Liêu trở thành trung tâm ngành công nghiệp tôm của cả nước và kim ngạch xuất khẩu tôm Bạc Liêu đạt 1 tỷ USD.  (12/04)
Đó là nội dung trong thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy Bạc Liêu.
Mừng 89 mùa xuân của Đảng  (02/02)
Mùa xuân để chỉ một trong bốn mùa trong năm (xuân, hạ, thu, đông). Mùa xuân là tiếp nối mùa đông và trước mùa hạ, mùa của trăm ngàn hoa đua nở, biểu hiện dồi dào sự tái sinh, trẻ hóa của sự sống muôn loài và sự đổi mới, phát triển của xã hội.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày