SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
6
0
7
6
7
Tin tổng hợp Thứ Ba, 26/05/2020, 05:34
Trách nhiệm của người giảng viên trong việc nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Trường  (20/05)
Để nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và kiện toàn đội ngũ theo Quy định số 09 – QĐi/TW ngày 13/11/2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và hướng đến xây dựng trường chính trị đạt chuẩn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong giai đoạn hiện nay.
Vai trò của công đoàn trong việc vận động công đoàn viên thực hiện nhiệm vụ chính trị của Trường  (14/05)
Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động được thành lập trên cơ sở tự nguyện, đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động,
Cán bộ, đảng viên Trường Chính trị Châu Văn Đặng thực hiện trách nhiệm nêu gương  (12/05)
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta đã đưa “nêu gương” trở thành một phương thức lãnh đạo của Đảng và thành phần cốt yếu của văn hóa Đảng. Bởi theo Bác “Một trăm bài diễn thuyết hay không bằng một tấm gương sống”[1].
Nhiệm vụ để phát huy sức mạnh tổng hợp của các thành phần kinh tế ở nước ta hiện nay  (12/05)
Từ khi đổi mới đến nay, Đảng và Nhà nước ta luôn thực hiện nhất quán chính sách phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, xác định rõ cơ cấu các thành phần kinh tế (TPKT), tạo cơ sở cho hoạch định, thực thi đúng đắn chính sách đối với các TPKT.
Xây dựng đội ngũ giảng viên Trường Chính trị Châu Văn Đặng có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, am hiểu thực tiễn đáp ứng yêu cầu giảng dạy và nghiên cứu khoa học  (07/05)
Theo Quy chế giảng viên kèm theo Quyết định 2252/QĐ-HVCTQG ngày 02/5/2019 của Giám đốc Học viên Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: Giảng viên là viên chức chuyên môn đảm nhận việc giảng dạy và nghiên cứu khoa học ở trường chính trị tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương.
Bàn về tính dân tộc thể hiện trong pháp luật Xã hội chủ nghĩa Việt Nam  (07/05)
Việt Nam là quốc gia có 54 dân tộc anh em. Theo số liệu Tổng cục Thống kê ngày 01/4/2019, dân tộc Kinh chiếm 85,3% dân số, 53 dân tộc thiểu số chiếm 14,7% dân số, sống xen kẽ nhau, tập trung chủ yếu ở các vùng núi, đặc biệt là vùng Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ.
Tuổi trẻ Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu tích cực học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  (07/05)
Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nền tảng chuẩn mực cho những giá trị tư tưởng, đạo đức và phong cách tốt đẹp nhất của dân tộc và của Đảng ta. Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một quá trình thực hiện nhiệm vụ mang tính lịch sử, liên tục và lâu dài.
Vài suy nghĩ về đạo đức của người giảng viên Trường Chính trị  (28/04)
Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), từ thực trạng tình hình đội ngũ cán bộ hiện nay, để vừa ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước,
Khoa Xây dựng Đảng - chặng đường hình thành và phát triển  (28/04)
Khoa Xây dựng Đảng được thành lập theo quyết định số 27/QĐ-UB ngày 22/01/1997. Lúc mới thành lập khoa chỉ có 01 đồng chí, sau một thời gian, trường đã thực hiện công tác tuyển dụng mới phân bổ về khoa 04 đồng chí, đến tháng 7 năm 1998, trường tiếp tục tuyển dụng mới và bổ sung cho khoa thêm 04 đồng chí nâng tổng số giảng viên của khoa lên 09 đồng chí.
Bác Hồ với công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân  (28/04)
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Suốt cuộc đời hoạt động và lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày