SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
0
9
1
5
2
9
Tin hoạt động Thứ Sáu, 03/01/2020, 08:10

Triển khai các quyết định sắp xếp lại tổ chức bộ máy của Trường

Chiều ngày 31/12/2019, Đảng ủy, BGH Trường Chính trị Châu Văn Đặng tổ chức cuộc họp tất cả cán bộ, đảng viên và viên chức triển khai các quyết định sắp xếp lại tổ chức bộ máy của Trường. (Ảnh)

 

     Sự sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy của Trường trên cơ sở thực hiện Quy định số 09-QĐi/TW ngày 13/11/2018 của Ban Bí thư TƯ Đảng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của TCT tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Quyết định số 2308-QĐ/TU ngày 17/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Trường Chính Châu Văn Đặng

      Theo Đề án số 01-ĐA/TCT ngày 29/11/2019 của Hiệu trưởng Trường Chính trị Châu Văn Đặng về sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế của Trường. Tổng biên chế của Trường được giao năm 2019 là 46 biên chế, đến năm 2021 là 44 biên chế. Trong đó, BGH gồm Hiệu trưởng và 2 Phó Hiệu trưởng; 03 khoa chuyên môn và 02 phòng chức năng trực thuộc Trường gồm: 

      Khoa Lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đổi tên thành Khoa Lý luận cơ sở; Khoa Xây dựng Đảng; Khoa Nhà nước và Pháp luật.

      Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị đổi tên thành Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu; Phòng Đào tạo đổi tên thành Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học.
Hai đơn vị giải thể là Khoa Dân vận và Phòng Nghiên cứu Khoa học - Thông tin - Tư liệu. Các giảng viên, viên chức 2 phòng, khoa được điều động, bổ nhiệm về các khoa, phòng mới gắn với nhiệm vụ được phân công theo vị trí việc làm như Đề án đã sắp xếp.
       
      TS Trần Quốc Nông – TUV, Hiệu trưởng Trường phát biểu tại cuộc họp: Trước khi triển khai các quyết định sắp xếp tổ chức bộ máy và ban hành tổ chức thực hiện Đề án này, Đảng ủy, BGH Trường đã có bước chủ động chuẩn bị điều chỉnh sắp xếp sao cho phù hợp với chuyên môn được đào tạo và sở trường của các viên chức; đặc biệt đúng với Quy định 09 của Ban Bí thư và Quyết định 2308 của Tỉnh ủy.
 
       Trong từng cuộc họp, Đảng ủy, Ban Giám hiệu đều quán triệt và triển khai về tầm quan trọng của công tác cải cách, sắp xếp tổ chức bộ máy của Trường nhằm phát huy nguồn nhân lực đem lại hiệu quả hoạt động sau sắp xếp cũng như những chính sách đối với cán bộ, viên chức. 
                              Thanh Tân
 

Số lượt người xem: 333 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày