SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
0
4
2
0
9
4
Tin tổng hợp Thứ Tư, 22/04/2020, 10:30

Những sự kiện nổi bật của đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Bạc Liêu qua các thời kỳ

Bạc Liêu là vùng đất cực Nam của Tổ quốc, vùng đất mới và được khai phá muộn màng trong quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc, nhưng lại là một trong những Đảng bộ hình thành khá sớm và phong trào phát triển mạnh trong khu vực.

Do ảnh hưởng ánh sáng Chủ nghĩa Mác – Lênin trong hoạt động của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên, làn sóng đấu tranh của các tầng lớp nhân dân chóng lại ách thống trị của bọn thực dân Pháp và bọn quan lại cường hào. Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu luôn phát huy truyền thống cách mạng, vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ và không ngừng trưởng thành, phát triển.

HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU THÀNH LẬP TỈNH ỦY LÂM THỜI TỈNH BẠC LIÊU NĂM 1938

Đại hội diễn ra ngày 25/10/1938; Xứ ủy, liên Tỉnh uỷ Hậu Giang quyết định cho phép Đảng bộ Bạc Liêu họp Hội nghị đại biểu thành lập Tỉnh ủy lâm thời tỉnh Bạc Liêu đại biểu của 3 quận: Cà Mau, Giá Rai và Vĩnh Châu  được triệu tập tại Lung Lá - Nhà Thể, làng Tân Hưng.

Đại diện cấp trên về dự và chỉ đạo hội nghị: Đồng chí Phạm Hồng Thám thay mặt Liên Tỉnh uỷ và Nguyễn Văn Nhẫn (Nhật Quang) cán bộ Liên Tỉnh ủy và Năm (tức Hồ) cán bộ của Xứ ủy đến dự.

Nghị quyết Hội nghị đặc biệt nhấn mạnh công tác xây dựng Đảng ở các quận Vĩnh Lợi, Vĩnh Châu, Thành Bạc Liêu nhằm đáp ứng lãnh đạo phong trào quần chúng đang phát triển. Hội nghị nêu ra phương hướng cho quận Giá Rai sớm thành lập Quận ủy, Vĩnh Châu lập thêm chi bộ để có đủ điều kiện thành lập Quận ủy. Đồng thời, phải tích cực phát triển đảng viên mới trong các nhà máy, các đồn điền và thị trấn đông dân.

Hội nghị bầu Ban Chấp hành lâm thời của Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu gồm 08 Ủy viên chính thức. Đồng chí Bùi Thị Trường được chỉ định  làm Bí thư Tỉnh uỷ lâm thời, đồng chí Trần Văn Đại Phó bí thư và 03 Ủy viên dự khuyến.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH BẠC LIÊU LẦN THỨ I NĂM 1939

Hội nghị diễn ra từ ngày 02 đến 03 tháng 02/1939; tại thị trấn Cà Mau.

 Số lượng đại biểu dự Hội nghi: 18 đại biểu, trong đó có 3 đại biểu của Tỉnh uỷ lâm thời, 2 đại biểu: Quận ủy Cà Mau, Quận ủy Giá Rai và 13 đại biểu của các chi bộ thuộc Quận ủy Cà Mau.

Đại diện cấp trên dự và chỉ đạo Hội nghị: Đồng chí Hoàng Ấn, đại diện Xứ uỷ và đồng chí Phạm Hồng Thám, đại diện Liên Tỉnh uỷ Hậu Giang.

Hội nghị đánh giá đây là một sự kiện lịch sử đánh dấu sự phát triển lớn mạnh của Đảng bộ. Sau hơn 8 năm hoạt động, Đảng bộ tỉnh đã tuyên truyền, giáo dục tổ chức các tầng lớp Nhân dân đấu tranh giành được nhiều thắng lợi thiết thực, nâng cao uy tín của Đảng, khẳng định vị trí quan trọng của Đảng bộ là trung tâm lãnh đạo phong trào cách mạng trong tỉnh.

Hội nghị đề ra nhiệm vụ đẩy mạnh hơn nữa công tác phát triển và củng cố cơ sở Đảng và quần chúng. Rút kinh nghiệm tránh đưa quần chúng vào các cuộc đấu tranh quy mô, rầm rộ. Nên hướng dẫn quần chúng đấu tranh dưới hính thức nhỏ, lẽ giành quyền lợi thiết thân hàng ngày, giảm bớt những hình thức dễ bọc lộ lực lượng làm cho địch chú ý đàn áp, khủng bố.

 Hội nghị thông qua danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ gồm: 10 đồng chí, trong đó có 2 đồng chí Ủy viên dự khuyết, được cấp trên chuẩn y. Đồng chí Trần Văn Đại Bí thư Tỉnh uỷ, Đồng chí Lê Hữu Ngọc Phó bí thư.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH BẠC LIÊU LẦN THỨ II NĂM 1948

Đại hội điễn ra tháng 3/1948, tại điền Sáu Trinh, ấp Bờ Đập, làng Tân Hưng Đông, Cái Nước; nhưng sau vì tình hình địa phương xảy ra một số việc phức tạp, Đại  hội dời về ấp Tân Đức, làng Tân Thuận, huyện Ngọc Hiển.

Số lượng đại biểu dự Đại hội: 200 đại biểu đại diện cho các quận, các ban nghành cấp tỉnh.

Đại diện cấp trên dự và chỉ đạo Đại hội: Đồng chí Vực đại diện Khu ủy.

Đại hội đại biểu Đảng bộ đã đề ra chủ trương: Nhanh chóng xây dựng căn cứ địa của tỉnh về mọi mặt nhằm đáp ứng kịp thời cho kháng chiến, kiến quốc. Phải tiếp tục củng cố và phát triển lực lượng vũ trang, bảo vệ vùng căn cứ, chống địch càn quét, tái chiếm, chống âm mưu phá hoại kinh tế vùng giải phóng do địch đang ráo riết thực hiện.

Đại hội bầu Ban Chấp hành khóa mới: gồm 15 ủy viên; đồng chí Trần Văn Sớm được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy; Lê Khắc Xương làm Phó Bí thư.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH BẠC LIÊU LẦN THỨ III NĂM 1950

            Đại hội diễn ra tháng 5/1950; tại ấp Bà Hính (Trường Đảng tỉnh) xã Trần Phán, huyện Ngọc Hiển (nay là huyện Đầm Dơi).

Số lượng đại biểu dự đại hội: 350 đại biểu của các Đảng bộ huyện, thị xã, thị trấn, xã phường, các ngành ở tỉnh và các lực lượng vũ trang.

 Đại diện cấp trên dự và chỉ đạo Đại hội: Đồng chí Văn Viên đại diện Khu uỷ về tham dự.

Đại hội Đảng bộ đề ra 3 nhiệm vụ trọng tâm: Đẩy mạnh tấn công địch về quân sự và ngụy vận tiêu diệt, tiêu hao, làm địch tan rã nhiều lực lượng địch; củng cố và mở rộng vùng giải phóng, xây dựng vùng căn cứ địa vững chắc bảo vệ Xứ ủy và các cơ quan đầu nảo của Nam Bộ. Thực hiện chính sách tạm cấp đất theo tinh thần chỉ thị của Trung ương và Xứ ủy. Đẩy mạnh sản xuất. ổn định đời sống nhân dân, phát triển các mặt thể hiện tính ưu việt của chế độ mới trong vùng nông thôn giải phóng.

Đại hội bầu Ban Chấp hành mới gồm: 21 đồng chí, trong đó có 15 Ủy viên chính thức, 6 Ủy viên dự khuyết. Đồng chí Trần Văn Sớm được bầu làm Bí thư Tỉnh uỷ, đồng chí Dương Kỳ Hiệp làm Phó Bí thư.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH BẠC LIÊU LẦN THỨ IV NĂM 1953

Đại hội diễn ra ngày 15 tháng 5/1953; tại ấp Đất Sét, xã Phú Mỹ, huyện Ngọc Hiển. Được sự chấp thuận của Trung ương Cục Miền Nam.

Đại hội kiểm điểm tình hình 3 năm qua trên các lĩnh vực như: chính trị, quân sự, kinh tế, văn hoá - xã hội, đặc biệt về chính sách tạm cấp đất cho nông dân, về kết quả công tác thu thuế nông nghiệp. Đồng thời, đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm là phát triển lực lượng vũ trang địa phương, chuẩn bị cho tổng phản công.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh mới gồm: 17 Ủy viên chính thức và 10 Ủy viên dự khuyết. Đồng chí Ung Văn Khiêm, Uỷ viên Trung ương Đảng được bầu làm Bí thư Tỉnh uỷ, đồng chí Võ Văn Kiệt làm Phó Bí thư.

Hội nghị Đại biểu thành lập Tỉnh ủy lâm thời tỉnh Bạc Liêu năm 1976 - 1977

Nhằm sắp xếp địa giới hành chính các tỉnh phía Nam, chấp hành Nghị quyết số 16-NQ của Ban Chấp hành Trung ương Cục miền Nam ngày 01/01/1976, hai tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau được hợp nhất, lấy tên là tỉnh Cà Mau - Bạc Liêu. Quyết định ngày 21/01/1976 của Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành lâm thời Đảng bộ tỉnh Cà Mau - Bạc Liêu gồm 38 đồng chí, trong đó có 35 đồng chí Ủy viên chính thức và 3 đồng chí Ủy viên dự khuyết.

Chỉ định Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Cà Mau - Bạc Liêu gồm 11 đồng chí; chỉ định đồng chí Nguyễn Văn Đáng làm Bí thư Tỉnh uỷ, đồng chí Đoàn Thanh Vị (Ba Vị) làm Phó Bí thư Thường trực, đồng chí Nguyễn Minh Đức (Bảy Nông) làm Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ban Chấp hành lâm thời Đảng bộ tỉnh Cà Mau - Bạc Liêu sẽ tổ chức đại hội đại biểu Đảng bộ để bầu lại Ban Chấp hành chính thức khi có chỉ thị của Ban Bí thư.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH MINH HẢI LẦN THỨ V NĂM 1977

Đại hội Đảng bộ tỉnh vòng 1

Đại hội diễn ra ngày 10/11/1976, tại Trường Đảng tỉnh (thị xã Bạc Liêu).

Số lượng đại biểu dự Đại hội: 327 đại biểu, đại diện hơn 8.000 đảng viên trong toàn tỉnh.

 Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo Đề cương Báo cáo Chính trị, dự thảo Điều lệ Đảng sửa đổi sẽ trình tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng gồm 12 đồng chí, do đồng chí Phan Ngọc Sến (Mười Kỷ), Bí thư Tỉnh uỷ làm trưởng đoàn.

Đại hội Đảng bộ tỉnh vòng 2

Đại hội diễn từ ngày 21-3-1977 đến ngày 5-4-1977, khu vực trường Ninh Bình thị xã Cà Mau.

Số lượng đại biểu dự Đại hội: 311 đại biểu của 7 huyện, 2 thị xã và 3 đảng bộ trực thuộc.

Nghị quyết Đại hội thông qua Báo cáo Chính trị, phương hướng, nhiệm vụ hai năm 1977-1978 nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ V của Đảng bộ. Đại hội xác định đẩy mạnh và phát triển nông ngiệp.

 Đại hội đại biểu lần thứ V của Đảng bộ tỉnh Minh Hải đánh giá và ghi nhận ý nghĩa hết sức quan trọng. Trên 24 năm (Đại hội Đại biểu đảng bộ lần thứ IV năm 1953) Đảng bộ mới có điều kiện tiến hành Đại hội trong điều kiện cả nước hoàn toàn độc lập, Tổ Quốc thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đại hội bầu Ban Chấp hành mới gồm: 39 Ủy viên chính thức và 1 Ủy viên dự khuyết. Đại hội bầu đồng chí Phan Ngọc Sến (Mười Kỷ) Ủy viên Trung ương Đảng được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy, Nguyễn Văn Đáng (Tư Hườn), Nguyễn Minh Đức (Bảy Nông) làm Phó Bí thư.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH MINH HẢI LẦN THỨ VI NĂM 1981

             Đại hội diễn ra từ ngày 01 đến ngày 05 tháng 4 năm 1981, tại Trường Châu Văn Đặng - thị xã Bạc Liêu.

Số lượng đại biểu dự Đại hội: 306 đại biểu, đại diện cho 10.808 đảng viên của Đảng bộ.

Đại diện cấp trên dự và chỉ đạo Đại hội: đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Trung ương Đảng.

Đại hội xác định phương hướng, nhiệm vụ chung hai năm 1981-1982 là “không ngừng mở rộng và củng cố trận địa chủ nghĩa xã hội trên mọi lĩnh vực của đời sống chính tri, kinh tế, văn hóa, xã hội; ra sức đẩy mạnh sản xuất, tăng năng sức lao động; kết hợp chặt chẽ cải tạo xã hội chủ nghĩa, đồng thời củng cố Quốc phòng và An ninh”.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa VI gồm: 51 Ủy viên chính thức, 1 Ủy viên dự khuyết. Đại hội bầu đồng chí Phan Ngọc Sến (Mười Kỷ) Ủy viên Trung ương Đảng được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Đoàn Thanh Vị, Nguyễn Văn Đáng (Tư Hườn), Tạ Quang (Tạ Trú) làm Phó Bí thư.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH MINH HẢI LẦN THỨ VII NĂM 1983

             Đại hội diễn ra từ ngày 21 đến ngày 26 tháng 7 năm 1983, tại trường Châu Văn Đặng, phường 5, thị xã Minh Hải.

            Chủ đề Đại hội được xác định là: “Đại đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu đưa tỉnh nhà tiến lên toàn diện”.

 Số lượng đại biểu dự Đại hội: có 345 đại biểu, đại diện cho 12.700 đảng viên của Đảng bộ.

            Đại diện cấp trên dự và chỉ đạo đại hội: Đồng chí Võ Văn Kiệt, Uỷ viên Bộ Chính trị Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

Đại hội thông qua phương hướng, nhiệm vụ chung: “phát huy tinh thần cách mạng tiến công, tinh thần làm chủ tập thể, ý chí tự lực, tự cường, đẩy mạnh sản xuất thủy sản và xuất khẩu, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và khôi phục, bảo về rừng…; Chấn chỉnh công tác phân phối, lưu thông, phát triển giao thông vận tải, xắp sếp lại xây dựng cơ bản. Đẩy mạnh cải tạo xã hội chủ nghĩa… Tích cực xây dựng Đảng, chính quyền các đoàn thể cách mạng; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đi đôi với đẩy mạnh chóng mọi biểu hiện tiêu cực trong đời sống xã hội”.

Đại hội bầu Ban Chấp hành mới gồm: 43 Ủy viên chính thức và 01 Ủy viên dự khuyết. Đại hội bầu đồng chí Đoàn Thanh Vị, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm Bí thư tỉnh ủy, các đồng chí Trần Hữu Vịnh (Hai thống), Phạm Văn Hoài (Ba Hùng) làm Phó Bí thư.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH MINH HẢI LẦN THỨ VIII NĂM 1986

Đại hội diễn ra từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 01 tháng 11 năm 1986, tại Ủy ban nhân dân tỉnh, thị xã Cà Mau.

            Đại diện cấp trên dự và chỉ đạo đại hội: Đồng chí Vũ Đình Liệu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng đại diện Trung ương trực tiếp chỉ đạo đại hội và các đồng chí: Trần Văn Sớm, La Lâm Gia, Lê Phước Thọ, Phạm Văn Kiết Uỷ viên Trung ương Đảng về dự đại hội.

Đại hội xác định phương hướng, nhiệm vụ là: Ra sức ổn định cơ bản tình hình về mọi mặt, trước hết là tình hình kinh tế - xã hội; lấy thủy sản làm động lực, xuất khẩu làm mũi nhọn. Từng bước ổn định giá cả thị trường và cải thiện đời sống nhân dân trên những mặt chủ yếu… Quán triệt và vận dụng đúng đắn đường lối và các quan điểm mới về kinh tế của Đảng, đổi mới tư duy, nhất là tư duy kinh tế, đổi mới cơ chế quản lý, tổ chức và phong cách làm việc theo kịp yêu cầu mới.

            Đại hội bầu Ban Chấp hành mới gồm: 55 đồng chí; trong đó: 45 Ủy viên chính thức và 10 Ủy viên dự khuyết. Đại hội bầu đồng chí Đoàn Thanh Vị làm Bí thư Tỉnh ủy; Các đồng chí Nguyễn Văn Đáng (Tư Hườn), Trần Hữu Vịnh (Hai Thống), Lê Văn Bình (Năm Hạnh) làm Phó Bí thư.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH MINH HẢI LẦN THỨ IX NĂM 1991

Đại hội Đảng bộ tỉnh vòng 1

Đại hội diễn ra từ ngày 27 đến ngày 29 - 4 - 1991, tại thị xã Cà Mau.

Số lượng đại biểu dự Đại hội: 350 đại biểu chính thức về dự đủ mặt.

Đại hội bầu đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng gồm 18 đồng chí.

 Đại hội Đảng bộ tỉnh vòng 2

 Đại hội diễn từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 8 năm 1991; tại Nhà văn hóa Trung tâm tỉnh Minh Hải, thị xã Cà Mau.

Số lượng đại biểu dự Đại hội: 350 đại biểu (trong đó có 39 đại biểu nữ) đại diện hơn 18.000 đảng viên trong tỉnh.

Đại diện cấp trên về dự và chỉ đạo đại hội: Đồng chí Võ Văn Kiệt, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

Đại hội tập trung phân tích, đánh giá thành tựu cũng như hạn chế, yếu kém trong nhiệm kỳ qua, từ đó đề ra phương hướng, mục tiêu thật sát hợp với tình hình thực tế của địa phương, tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý, khắc phục tình trạng sản xuất lúa bấp bênh, năng suất thấp ở một số vùng. Điều chỉnh lại quy hoạch tổng thể nền kinh tế, bố trí lại cơ cấu đầu tư, cơ cấu cây con, phân bố lại lao động, dân cư và đề ra chính sách cụ thể nhằm khai thác tiềm năng mỗi vùng.

Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 45 đồng chí, Đại hội bầu đồng chí Nguyễn Văn Đáng làm Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Tống Kỳ Hiệp, Đặng Thành Học làm Phó Bí thư.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH MINH HẢI LẦN THỨ X NĂM 1996

            Đại hội diễn ra từ ngày 07 đến ngày 10 tháng 5 năm 1996; tại Nhà văn hóa Trung tâm tỉnh Minh Hải, thị xã Cà Mau.

            Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước chuyển lớn của tỉnh nhà sang thời kỳ mới - đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trước hết là công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn, cùng cả nước thực hiện tháng lợi Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng, hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Số lượng đại biểu dự Đại hội: 337 đại biểu chính thức về dự.

Đại hội xác định nhiệm vụ tổng quát là: "Giữ vững ổn định chính trị; cố gắng khai thác thời cơ, khắc phục khó khăn, phát huy tiềm năng con người và thiên nhiên, phấn đấu đưa tốc độ kinh tế phát triển nhanh hơn, hiệu quả hơn; tăng cường cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội; thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát triển toàn diện nông thôn; tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn về văn hoá - xã hội, nâng cao mức sống nhân dân; bảo vệ vững chắc an ninh - quốc phòng… góp phần cùng cả nước thực hiện đạt và vượt các nhiệm vụ, mục tiêu thời kỳ 1996-2000 do Đại hội IX đề ra, tạo tiền đề cho phát triển mới cao hơn trong những năm đầu thế kỷ XXI".

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 47 đồng chí, trong đó có 1 đồng chí dân tộc Khmer. Đại hội bầu đồng chí Đặng Thành Học làm Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Nguyễn Văn Út (Út Đen), Phạm Thanh Trị làm Phó Bí thư.

Hội nghị Đại biểu thành lập Tỉnh ủy lâm thời tỉnh Bạc Liêu năm 1997

Thực hiện theo chỉ thị số 03 của bộ chính trị và Nghị quyết kỳ hợp thứ 10, Quốc hội khóa IX ngày 06 tháng 11 năm 1996 về việc chia tách tỉnh Minh Hải thành hai tỉnh: Cà Mau và Bạc Liêu. Chính thức đi vào hoạt động ngày 01 tháng 01 năm 1997.

Đồng thời với việc tái lập tỉnh Bạc Liêu, Bộ Chính trị ra quyết định số 116 QĐ/TW, ngày 12 tháng 12 năm 1996, thành lập Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu và chỉ định Ban Chấp hành lâm thời Đảng bộ gồm 27 đồng chí, trong đó Ban thường vụ có 7 đồng chí. Quyết định chỉ định đồng chí Nguyễn Văn Út (Út Đen) làm Bí thư Tỉnh ủy lâm thời; đồng chí Trương Công Đặng Ủy viên thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lâm thời. Đồng chí Phan Quốc Hưng Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân lâm thời tỉnh Bạc Liêu. Khi thành lập Đảng bộ Bạc Liêu, toàn tỉnh có 6.800 đảng viên, sinh hoạt tại 542 chi bộ, đảng bộ trực thuộc, thuộc 227 tổ chức cơ sở đảng.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH BẠC LIÊU LẦN THỨ XI NĂM 1997

            Đại hội diễn ra từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 11 năm 1997 diễn ra tại Rạp Cao Văn Lầu, thị xã Bạc Liêu.

            Chủ đề Đại hội là: “Trí tuệ, đổi mới, đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm”.

Số lượng đại biểu dự Đại hội: 229 đại biểu chính thức về dự, thay mặt cho 7.097 đảng viên trong toàn tỉnh.

Đại hội đề ra nhiệm vụ là: “Nhanh chống ổn định và hoàn chỉnh tổ chức bộ máy các cấp; đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện và đồng bộ, phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần...; tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thử thách; tập trung mọi nguồn lực, đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế…; tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ hơn về văn hóa - xã hội…; trong đó ưu tiên xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là cơ sở hạ tầng cho phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn… tạo ra tiền đề cho bước phát triển mới cao hơn vào đầu thế kỷ XXI”.

            Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm: 43 Ủy viên. Đại hội bầu đồng chí Nguyễn Văn Út (Út Đen) làm Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Trương Công Đặng, Phan Quốc Hưng làm Phó Bí thư.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH BẠC LIÊU LẦN THỨ XII NĂM 2000

             Đại hội diễn ra từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 12 năm 2000; tại Rạp Cao Văn Lầu, thị xã Bạc Liêu.

Chủ đề Đại hội là: “Tiếp tục đổi mới, trí tuệ, đoàn kết, dân chủ, kỷ cương và trách nhiệm”.

Số lượng đại biểu dự Đại hội: 270 đại biểu thay mặt cho hơn một vạn đảng viên trong toàn tỉnh

Đại diện cấp trên về dự và chỉ đạo đại hội đồng chí Võ Hồng Nhân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, đồng chí Đỗ Thi Ngọc Trinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Văn phòng Trung ương.

Đại hội nêu cao tinh thần: tiếp tục đổi mới, trí tuệ, đoàn kết, dân chủ, kỷ cương và trách nhiệm. Đại hội thông qua báo cáo chính tri của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XI, báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo của Ban Chấp hành,  báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) và công cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia đóng góp vào dự thảo các văn kiện của Trung ương trình Đại hội lần thứ IX của Đảng.

            Đại hội bầu Ban Chấp hành mới gồm: 45 đồng chí, và bầu 11 đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng. Đại hội bầu đồng chí Phan Quốc Hưng làm Bí thư Tỉnh ủy, các đồngchí Trương Công Đặng, Cao Anh Lộc làm Phó Bí thư.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH BẠC LIÊU LẦN THỨ XIII NĂM 2005

            Đại hội diễn ra từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 11 năm 2005; tại Rạp Cao Văn Lầu, thị xã Bạc Liêu.

            Số lượng đại biểu dự Đại hội: 300 đại biểu

Đại diện cấp trên về dự và chỉ đạo đại hội: Đồng chí Nguyễn Văn Chi, Bí thư Trung ương Đảng.

Đại hội xác định mục tiêu phương hướng tổng quát là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy đảng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, công tác quản lý, điều hành của chính quyền, nâng cao chất lương hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, chuyển mạnh sự phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội theo hướng chiều sâu và bền vững, nhanh chóng thích nghi quá trình hội nhập kinh tế khu vực và Quốc tế. Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng - An ninh; hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghi quyết Đại hội đề ra.

            Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm: 49 đồng chí. Đại hội bầu đồng chí Phan Quốc Hưng Ủy viên Trung ương Đảng được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Cao Anh Lộc, Nguyễn Văn Út làm Phó Bí thư.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH BẠC LIÊU LẦN THỨ XIV NĂM 2010

             Đại hội diễn ra từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 10 năm 2010; tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bạc Liêu.

Chủ đề Đại hội là: “Đồng tâm hiệp lực vì một Bạc Liêu Phát triển”.

            Số lượng đại biểu dự Đại hội: 350 đại biểu, đại diên cho 16.600 đảng viên trong toàn tỉnh

 Đại diện cấp trên về dự và chỉ đạo Đại hội chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng bộ Công an.

            Đại hội xác định mục tiêu, phương hướng tổng quát giai đoạn 2010-2015 là: Tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sach,vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của đội ngũ cán bộ, nhất lầ cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; phát huy triệt để mọi nguồn lực… tập trung xây dựng nông thôn mới, xây dưng thành phố Bạc Liêu trở thành đô thị loại II, xây dựng huyện Đông Hải từng bước trở thành trọng điểm kinh tế của tỉnh. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ Bạc Liêu có vị trí xứng đáng trong khu vực và cả nước.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm: 54 Ủy viên. Đại hội bầu đồng chí Võ Văn Dũng làm Bí thư thư Tỉnh ủy, các đồng chí Nguyễn Văn Út, Trương Minh Chiến, Phạm Hoàng Bê làm Phó Bí.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH BẠC LIÊU LẦN THỨ XV NĂM 2015

Đại hội diễn ra từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 10 năm 2015, tại trung tâm văn hóa tỉnh Bạc Liêu.

Chủ đề Đại hội là: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Phát triển”.

            Đại diện cấp trên về dự và chỉ đạo Đại hội: đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ chính trị.

Đại hội xác định mục tiêu, phương hướng: Phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế Tỉnh, nhất là kinh tế biển, sản xuất nông nghiệp, văn hóa, du lịch, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tập trung những dự án trọng điểm để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nhất là khu vực nông thôn. Đẩy mạnh phát triển văn hóa, xây dựng con người, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Tập trung xây dựng nông thôn mới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng.

Tiếp tục xây dựng Thành phố Bạc Liêu trở thành Thành phố xanh, sạch, đẹp văn minh và từng bước hiện đại; Thành phố du lịch; trung tâm bảo tồn và phát huy nghệ thuật đờn ca tài tử; xây dựng Thị xã Giá Rai trở thành trung tâm kinh tế, thương mại khu vực và là đô thị vệ tinh của Tỉnh; xây dựng huyện Đông Hải từng bước trở thành huyện trọng điểm về kinh tế biển, phấn đấu hoàn thành tiêu chí để nâng lên Thị xã; xây dựng huyện Phước Long trở thành huyện kiểu mẫu về nông thôn mới của Tỉnh.

            Đại hội bầu Ban Chấp hành mới gồm: 46 đồng chí. Đại hội bầu đồng chí Lê Minh Khái làm Bí thư tỉnh ủy, các đồng chí Lê Thị Ái Nam, Dương Thành Trung làm Phó Bí thư.

            Với những thành tựu mà Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu đạt được qua các kỳ Đại hội là tiền đề quan trọng để Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy sớm đưa tỉnh phát triển lên tầm cao mới.

 

                                                                                ThS Nguyễn Văn Vũ – Phó Trưởng khoa Lý luận cơ sở

 

 


Số lượt người xem: 120 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày