SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
0
4
2
0
7
2
Tin hoạt động Thứ Ba, 23/07/2019, 08:35

Giảng viên Trường chính Châu Văn Đặng đi nghiên cứu thực tế

Từ ngày 19 đến 23/7/2019, tất cả giảng viên Trường đi nghiên cứu thực tế ở huyện Hồng Dân và xã Vĩnh Thanh huyện Phước Long.

 


 Giảng viên Trường chụp ảnh lưu niệm với cán bộ chủ chốt huyện Hồng Dân.

Nghiên cứu thực tế là cách thức nắm bắt các hoạt động lý luận đã được cụ thể hóa trong thực tiễn. Chủ tịch Hồ Chí Minh coi giáo dục lý luận là nhiệm vụ quan trọng: “Mỗi cán bộ, mỗi đảng viên phải học lý luận, phải đem lý luận áp dụng vào công việc thực tế. Phải chữa cái bệnh kém lý luận, khinh lý luận, lý luận suông”; đồng thời “phải nghiên cứu thực tế, kinh nghiệm thực tế..., tự mình tìm ra phương hướng chính trị có thể làm những công việc thực tế, có thể trở nên người tổ chức và lãnh đạo, thế là lý luận thiết thực, có ích”.

Giảng viên lý luận chính trị không những là đảng viên mà còn là người trực tiếp bồi dưỡng, đào tạo đảng viên, cán bộ của Đảng và Nhà nước; là người trực tiếp truyền đạt kiến thức khoa học lý luận chính trị và hướng dẫn học viên cách thức vận dụng lý luận đó để giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thực tế.

Nghiên cứu thực tế nhằm tìm hiểu tình hình kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng ở cơ sở xã, phường, thị trấn, các huyện trong tỉnh; kỹ năng lãnh đạo, điều hành của cán bộ chủ chốt; hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội; việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở cơ sở, kỹ năng xử lý và giải quyết các tình huống xảy ra ở cơ sở; tìm hiểu, khảo sát, điều tra thực tế những biểu hiện, ảnh hưởng, tác động của lý luận vào đời sống kinh tế - xã hội; hiểu sâu sắc hơn kết quả chính sách và góp phần trở lại bổ sung, phát triển lý luận.

Nghiên cứu thực tế gắn lý luận với thực tiễn là nhiệm vụ bắt buộc, quan trọng của mỗi giảng viên.

 

                                                                                     Thanh Tân

 


Số lượt người xem: 531 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày