SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
0
9
1
5
9
2
Tin tức - Sự kiện Thứ Hai, 03/08/2020, 16:30
Chi đoàn Trường Chính trị Châu Văn Đặng hành động thiết thực tri ân ngày Thương binh, Liệt sỹ  (27/07)
“Ăn quả nhớ người trồng cây”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” là truyền thống đạo lý nhân ái quý báu có từ ngàn đời của dân tộc Việt Nam.
Bế giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 49 (CV49)  (20/07)
Chiều ngày 17/7/2020, Trường Chính trị Châu Văn Đặng tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 49 (CV49).
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết các tôn giáo  (17/07)
Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề tôn giáo hay bất cứ nội dung nào khác, trước hết phải thấy mục đích cao cả của cuộc đời Người là toàn tâm, toàn ý vì cuộc đấu tranh giải pháng dân tộc, giải phóng những người cùng khổ, nhằm đấu tranh cho dân tộc và nhân loại ấm no, hạnh phúc, công bằng; một tôn giáo đại đồng trên cơ sở hữu nghị bình đẳng giữa các quốc gia, dân tộc.
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa nhằm xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư  (17/07)
Đời sống văn hóa là bao gồm tất cả nội dung và cách thức, hình thức hoạt động văn hóa nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ và phát triển của con người trong điều kiện kinh tế - xã hội nhất định.
Đảng viên vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ trung thành của Nhân dân  (17/07)
Là người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã không ngừng xây dựng, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành một đảng cách mạng chân chính, lãnh đạo Nhân dân thực hiện thắng lợi hai cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và đưa cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, tiến hành công cuộc đổi mới gặt hái được nhiều thắng lợi.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội  (17/07)
Chủ tịch Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, là người đầu tiên tiếp thu chủ nghĩa Mác-lênin và truyền bá vào Việt Nam, người vạch đường lối cho cách mạng Việt Nam.
Quan điểm Hồ Chí Minh về cách nói, viết và những điều cần tránh khi nói và viết trong công tác tuyên truyền của Đảng  (17/07)
Thế giới đã tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta là anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất của nhân loại.
Ứng dụng công nghệ thông tin kết hợp với sử dụng phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy ở Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu  (17/07)
Công tác giáo dục lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên là một trong những công tác quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng.
Giáo dục chủ nghĩa yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh cho thanh niên trong giai đoạn hiện nay  (17/07)
Đảng ta luôn xác định nhân tố con người là nguồn lực quan trọng nhất trong sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Học tập tự phê bình theo Bác qua mẫu truyện “Những khuyết điểm kể trên là lỗi tại tôi”  (17/07)
Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, tự phê bình và phê bình có vai trò, ý nghĩa hết sức quan trọng; là vấn đề tất yếu của cuộc sống, là quy luật trưởng thành của Đảng.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày