SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
0
4
2
2
3
8
Tuyển sinh Thứ Hai, 13/07/2020, 03:18
Thông báo chiêu sinh (mẫu DS trích ngang) lớp Trung cấp LLCT-HC khóa 43 (K43)  (10/09)
Mẫu thông báo chiêu sinh và DS trích ngang
Chiêu sinh lớp Hoàn chỉnh TCLLCT - HC khoá 19  (02/07)
Thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức năm 2012. Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bạc Liêu thông báo chiêu sinh lớp Hoàn chỉnh Trung cấp lý luận Chính trị – Hành chính khoá 19 với đối tượng, số lượng, thời gian và địa điểm như sau:
Chiêu sinh lớp TCLLCT - HC tập trung khoá 10  (01/07)
Thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ năm 2011. Trường Chính trị tỉnh Bạc Liêu thông báo chiêu sinh lớp Trung cấp lý luận chính trị – hành chính hệ tập trung khoá 9 với đối tượng, số lượng, thời gian và địa điểm như sau:
Xem theo ngày Xem theo ngày