SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
8
4
6
3
8
0

PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH – QUẢN TRỊ   FAX: 0781.3829654

 

1. Tô Hoang Hiệp  -  Trưởng phòng

Điện thoại:      0913631977

Cơ quan:        0291.3957802

2. Lâm Thanh Xuân - Phó Trưởng phòng

Điện thoại:        0913716952

Cơ quan:          0291.3957805                                                   

Nhà riêng:         0291.3824539

3. Bà Bùi Thị Kim Tiếng - Phó Trưởng phòng

Điện thoại:        01236240475                                                    

Nhà riêng:         0291.3780306

4. Bà Nguyễn Thị Phương Thanh - Cán bộ

5. Bà Đặng Thị Mận - Thủ quỹ

Điện thoại:        0919954457    

6. Bà Dương Thị Ngọc Hân - Kế toán

Điện thoại:        0973616933

7. Ông Trang Dũng Khanh - Lái xe

Điện thoại:        0903734340

Nhà riêng:         0291.3826861

8. Ông Dương Tấn Lợi - Lái xe

9. Bà Thái Thu Vân - Phục vụ

Điện thoại:        0949080684

10. Bà Nguyễn Thị Phiến - Phục vụ

Điện thoại:        01259662583

11. Bà Khưu Kim Diệp - Phục vụ

12. Ông Ngô Duy Thuận - Thợ điện

Điện thoại:        0918773871

13. Ông Trương Quốc Thuận - Thợ điện

Điện thoại:       0919659572

14. Ông Lê Công Thức - Bảo vệ

15. Ông Huỳnh Quốc Tiến - Bảo vệ

Điện thoại:        0914404882

16. Ông Lâm Văn Ngoãn - Bảo vệ

Điện thoại:        0949680861

17. Phan Quốc Triển - Cán bộ

 

Điện thoại:        0914088149