SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
8
4
6
2
7
1

 

KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT; ĐIỆN THOẠI:  0781.3829128

1. Ông Dương Văn Tân - Trưởng khoa

Điện thoại:        0919584452

2. Bà Vũ Thị Kim Oanh - Phó Trưởng khoa 

Điện thoại:        01234089099

3. Ông Đặng Thành Lượng - Giảng viên

Điện thoại:        0986494544

4. Huỳnh Cầm - Giảng viên

Điện thoại:        0939656757

5. Bà Phan Thị Lam - Giảng viên

Điện thoại:      0974513827