SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
7
5
4
6
5
7

SỐ 7, ĐƯỜNG NGUYẾN TẤT THÀNH, PHƯỜNG 1, THÀNH PHỐ BẠC LIÊU, TỈNH BẠC LIÊU

ĐIỆN THOẠI: 0781 3 823 965                FAX: 0781 3 829 654