SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
8
4
6
3
8
9

PHÒNG ĐÀO TẠO

1. Ông Trần Hữu Khá - Trưởng phòng 

Điện thoại:        0918862205

Cơ quan:          0781.3826088

2. Ông Trần Văn Khanh - Phó Trưởng phòng                    

Điện thoại:        0918705015

3. Bà Đoàn Như Mộng - Phó Trưởng phòng

Điện thoại:        0915995015

4. Bà Trịnh Thị Lý - Cán bộ

Điện thoại:        0913166770

5. Ông Nguyễn Hoàng Thành - Cán bộ

Điện thoại:        0918773776

6. Ông Nguyễn Minh Thương - Cán bộ

Điện thoại:        0913631872