SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
0
4
2
0
9
5
Chương trình đào tạo Thứ Hai, 13/07/2020, 02:49
Kế Hoạch mở lớp  (02/07)
I. Các lớp năm 2011 chuyển sang 2012. 1. Các lớp do Trường Chính trị mở: - 01 lớp trung cấp LLCT-HC tập trung (A10), 80 học viên. - 01 lớp trung cấp LLCT-HC tại chức khoá 30 ( C30), 80 học viên. - 03 lớp Hoàn chỉnh trung cấp LLCT-HC (K15, K16, K17), 229 học viên. - 01 lớp BDKT QLNN ngạch chuyên viên khóa 2/2011, 80 học viên. 2. Các ...
Xem theo ngày Xem theo ngày