SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
7
5
4
6
6
9
Chương trình đào tạo Chủ Nhật, 15/12/2019, 22:55
Kế Hoạch mở lớp  (02/07)
I. Các lớp năm 2011 chuyển sang 2012. 1. Các lớp do Trường Chính trị mở: - 01 lớp trung cấp LLCT-HC tập trung (A10), 80 học viên. - 01 lớp trung cấp LLCT-HC tại chức khoá 30 ( C30), 80 học viên. - 03 lớp Hoàn chỉnh trung cấp LLCT-HC (K15, K16, K17), 229 học viên. - 01 lớp BDKT QLNN ngạch chuyên viên khóa 2/2011, 80 học viên. 2. Các ...
Xem theo ngày Xem theo ngày