SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
8
4
6
3
1
7
Đào tạo - Bồi dưỡng Chủ Nhật, 29/03/2020, 21:53
Lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính khóa 40 (K40)  (21/04)
Bảng điểm
Lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính khóa 39(K39)  (21/04)
Bảng điểm
Lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính khóa 38 (K38)  (21/04)
Bảng điểm cuối khóa
Lớp Hoàn chỉnh TCLLCT-HC khóa 25(K25)(TPBL)  (03/10)
Bảng điểm
Kế Hoạch mở lớp  (02/07)
I. Các lớp năm 2011 chuyển sang 2012. 1. Các lớp do Trường Chính trị mở: - 01 lớp trung cấp LLCT-HC tập trung (A10), 80 học viên. - 01 lớp trung cấp LLCT-HC tại chức khoá 30 ( C30), 80 học viên. - 03 lớp Hoàn chỉnh trung cấp LLCT-HC (K15, K16, K17), 229 học viên. - 01 lớp BDKT QLNN ngạch chuyên viên khóa 2/2011, 80 học viên. 2. Các ...
Xem theo ngày Xem theo ngày