LIÊN KẾT WEB
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
8
6
0
4
6
8

 

Trong mỗi bộ môn khoa học, gắn liền với hệ thống lí luận là lịch sử phát triển của bộ môn khoa học ấy. Trong hệ thống lí luận mácxít-lêninnít, đi liền với triết hoc, với kinh tế chính trị học, việc nghiên cứu luận giảng chủ nghĩa cộng sản khoa học đã làm nảy sinh nhu cầu hiểu lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa trước khi chủ nghĩa Mác ra đời. Nhu cầu này chẳng những cần thiết cho những người nghiên cứu chuyên sâu về lí luận chủ nghĩa cộng sản khoa học mà còn có ý nghĩa đối với tất cả những ai quan tâm tìm hiểu lịch sử phát triển của xã hội loài người trong lĩnh vực tinh thần nhất là những nhân tố, những trào lưu tư tưởng có quan hệ đến sự hình thành chủ nghĩa cộng sản khoa học.

Bạc Liêu, qua 3 năm thực hiện Nghị quyết từ năm 2016 đến năm 2018, trong tổng số 22 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra, tỉnh đã thực hiện được 17 chỉ tiêu đạt và vượt, còn lại 5 chỉ tiêu gần đạt. Đặc biệt, tổng sản phẩm (GRDP) của tỉnh tăng từ 22.702 tỷ năm 2016 lên 26.199 tỷ năm 2018.

Có thể khái quát chung, kinh tế thị trường là trình độ phát triển cao của kinh tế hàng hóa, trong đó toàn bộ các yếu tố “đầu vào” và “đầu ra” của sản xuất đều thông qua thị trường. Nền kinh tế thị trường vừa có tác động tích cực, vừa ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, Nhà nước phải điều tiết đối với nền kinh tế thị trường để phát huy mặt tích cực và hạn chế mặt tiêu cực. Sự điều tiết trong nền kinh tế thị trường của Nhà nước, được biểu hiện ở một số vấn đề chủ yếu:

Đảng ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, trong suốt cuộc đời hoạt động của mình, Người để lại cho chúng ta vô vàng những giá trị, trong đó có vấn đề về cán bộ, công tác cán bộ.

Phương pháp dạy và học là một trong những yếu tố quan trọng nhất định ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng đào tạo. Trong thời đại ngày nay, nền kinh tế tri thức đang phát triển với mô hình của xã hội học tập, điều mà người học cần không chỉ là những kiến thức cơ bản mà còn là những kỹ năng tiếp cận, khai thác và sáng tạo tri thức mới, phương pháp tư duy, tiếp cận và giải quyết các vấn đề nảy sinh từ cuộc sống hiện tại.

Sáng ngày 17/3/2020, Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 49.(Ảnh)

PH.ĂNG GHEN LUẬN CHỨNG VỀ TRIẾT HỌC CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC QUA TÁC PHẨM “SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI TỪ KHÔNG TƯỞNG ĐẾN KHOA HỌC NHƯ THẾ NÀO
Trong mỗi bộ môn khoa học, gắn liền với hệ thống lí luận là lịch sử phát triển của bộ môn khoa học ấy. Trong hệ thống lí luận mácxít-lêninnít, đi liền với triết hoc, với kinh tế chính trị học, việc nghiên cứu luận giảng chủ nghĩa cộng sản khoa học đã làm nảy sinh nhu cầu hiểu lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa trước khi chủ nghĩa Mác ra đời. Nhu cầu này chẳng những cần thiết cho những người nghiên cứu chuyên sâu về lí luận chủ nghĩa cộng sản khoa học mà còn có ý nghĩa đối với tất cả những ai quan tâm tìm hiểu lịch sử phát triển của xã hội loài người trong lĩnh vực tinh thần nhất là những nhân tố, những trào lưu tư tưởng có quan hệ đến sự hình thành chủ nghĩa cộng sản khoa học.
  Bạc Liêu trên đường phát triển kinh tế - xã hội
  TIẾP TỤC THỰC HIỆN SỰ ĐIỀU TIẾT CỦA NHÀ NƯỚC TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
  Tìm hiểu Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ
  Sự cần thiết kết hợp phương pháp giảng dạy truyền thống và phương pháp giảng dạy hiện đại trong giảng dạy lý luận chính trị
  Chào mừng Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)
Giáo trình học tập của lớp Quản lý Nhà nước- Ngạch chuyên viên
1- Quản lý Nhà nước & Pháp luật 2- Nhà nước Hành chính & Công nghệ Hành chính 3- Quản lý Nhà nước đối với ngành, lĩnh vực TÀI LIỆU THAM KHẢO 1- Thế giới thế kỷ XXI & Chủ nghĩa xã hội 2- Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng nền Văn hóa Việt Nam 3- Cuộc đời chúng tôi- Tiểu sử Các Mác & PHRIDDRICH ĂNGGHEN 4- Những khía ...
  Giáo trình học tập của lớp Trung cấp Chính trị - Hành chính
 • Đ/c Võ Văn Dũng - Bí thư Tỉnh ủy trao quyết điịnh đổi tên Trường cho BGH TRường

 • Các đ/c lãnh đạo chụp hình lưu niệm


 • Đại biểu dự lễ Khai mạc Hội thao 20 anmw thành lập Trường
 • Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và đón nhận Huân chương lao động hạng Ba
  Tập thể cán bộ, giáo viên công tác tại trường
 • Đại hội Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Bạc Liêu

 • Các đ/c lãnh đạo cắt băng chào mừng đổi tên Trường

 • Trường Chính trị Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và đón nhận Huân chương lao động hạng Ba

 • Trường Chính trị tỉnh Bạc Liêu


 • BTC và các VĐV chụp ảnh lưu niệm
 • Đ/c Võ Văn Dũng - Bí thư tỉnh ủy nhận hoa của BGH Trường

 • BCH Công đoàn và Ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2012-2014

 • Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và đón nhận Huân chương lao động hạng Ba • ảnh nhận huân chương lao động hạng 3

 • Dạ cổ hoài lang